सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अंथरूण शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अंथरूण (नाम)

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : निजण्यासाठी अंथरण्याच्या उपयोगी येणारी वस्त्रे इत्यादी.

उदाहरणे : सहलीला जाताना आपले अंथरूण नेणे आवश्यक आहे.

समानार्थी : पथारी, बिछाना, बिस्तरा

वे कपड़े, गद्दे आदि जो सोने या बैठने के लिए बिछाए जाते हैं।

वह खाट पर बिस्तर बिछा रही है।
आस्तर, आस्तरण, बिछावन, बिछौना, बिस्तर

Linen or cotton articles for a bed (as sheets and pillowcases).

bed linen
२. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : ज्यावर झोपले जाते अशी मानवनिर्मित वस्तू.

उदाहरणे : तो घराबाहेर बिछान्यावर झोपला होता.

समानार्थी : बिछाना, शय्या

वह मानव निर्मित वस्तु जिस पर सोया जाता है।

वह घर के बाहर शय्या पर सोया हुआ था।
आस्तरण, तल्प, शय, शय्या, शैया, सज्जा, सेज

A piece of furniture that provides a place to sleep.

He sat on the edge of the bed.
The room had only a bed and chair.
bed