सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील चोप शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

चोप (नाम)

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / मानवनिर्मित

अर्थ : राजे, अधिकारी वा मिरवणुकीच्या पुढे चोपदार हातात घेऊन चालतात ते चांदी वा सोने ह्यांचे दंड.

उदाहरणे : देवीच्या मिरवणुकीत चोपदार चोप घेऊन चालले होते

समानार्थी : चोब

सोने या चाँदी आदि का वह डंडा जो राजा-महाराजा या बारात और जुलूस के आगे चोबदार लेकर चलते हैं।

रामलीला में राम की पालकी के आगे-आगे चोबदार हाथ में चोब लेकर चल रहे थे।
असा, आसा, चोब, बल्लम

A ceremonial staff carried as a symbol of office or authority.

mace
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / शारीरिक कार्य

अर्थ : मारण्याची क्रिया.

उदाहरणे : आम्ही त्या भामट्याला धरून चांगला मार दिला

समानार्थी : ठोक, मार

The act of inflicting corporal punishment with repeated blows.

beating, drubbing, lacing, licking, thrashing, trouncing, whacking