सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील झुलणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

झुलणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : झोपाळा वगैरेंवर बसून त्याच्या बरोबर हलणे.

उदाहरणे : लहनपणी आम्ही बरोबर झुलत.

झूले पर बैठकर पेंग लेना।

वह एक घंटे से झूल रहा है।
झूलना, झूला झूलना, पौंढ़ना
२. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : एकदा एका बाजूला आणि मग दुसर्‍या बाजूला तोल जाईल असे हलणे.

उदाहरणे : वार्‍याच्या झुळुकीबरोबर रोपे डुलतात
चालताना हत्ती झुलतो.

समानार्थी : डुलणे, डोलणे

अपने स्थान पर कुछ इधर-उधर होना।

हवा में पत्ते हिल रहे हैं।
अहरना, अहलना, डुलना, डोलना, लरजना, हलना, हिलना, हिलना-डुलना, हिलना-डोलना

Move back and forth or sideways.

The ship was rocking.
The tall building swayed.
She rocked back and forth on her feet.
rock, shake, sway