सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील पोरका शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

पोरका (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही अशी व्यक्ती.

उदाहरणे : नेहमी निराश्रितांना मदत केली पाहिजे.

समानार्थी : अनाथ, असहाय, निराधार, निराश्रित, बेवारशी

वह जिसका कोई सहारा न हो।

हमें असहायों की सहायता करनी चाहिए।
अनाश्रय, अनाश्रित, असहाय, निःसहाय, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय

पोरका (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही असा.

उदाहरणे : आईवडिलांचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तो पोरका झाला

समानार्थी : अनाथ, असहाय, निराधार, निराश्रित, बेवारशी

जिसका कोई पालन-पोषण करनेवाला न हो।

श्याम ने अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों की परवरिश में बिता दिया।
अनाथ, छेमंड, टूगर, निगोड़ा नाथा, बेकस, बैतला, मुरहा, यतीम, ला-वारिस, लावारिस