सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील वारू शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

वारू (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी

अर्थ : ओझे वाहणे, गाडी ओढणे किंवा बसण्यासाठी उपयोगात आणला जाणारा, शींग नसलेला एक चतुष्पाद प्राणी.

उदाहरणे : प्राचीन काळापासून अरबस्थानातले घोडे प्रसिद्ध आहेत.

समानार्थी : अश्व, घोडा, तुरंग, तुरंगम, तुरग, हय

Solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times.

equus caballus, horse
२. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी

अर्थ : नर घोडा.

उदाहरणे : आम्ही चौपाटीवर घोड्यावरून फिरलो.

समानार्थी : अश्व, घोडा, तुरंग, तुरंगम, तुरग, हय

नर घोड़ा।

सैनिक घोड़े पर नहीं अपितु घोड़ी पर सवार था।
अलल्लाँ, अलल्लां, अश्व, केशरी, केशी, केसरी, घोट, घोटक, घोड़ा, तारखी, तुरंग, तुरंगम, तुरग, पेलि, मराल, युयु, हय, हयंद

The male of species Equus caballus.

male horse