सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से अनाथ शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

अनाथ (संज्ञा)

१. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : वह व्यक्ति जिसका कोई वारिस या पालन-पोषण करने वाला न हो।

उदाहरण : यहाँ अनाथों को शरण दी जाती है।

पर्यायवाची : यतीम, ला-वारिस, लावारिस

जिचे पालनपोषण करणारे कोणी नाही अशी व्यक्ती.

देव हा अनाथांचा नाथ आहे.
अनाथ

Someone or something who lacks support or care or supervision.

orphan

अनाथ (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसका कोई पालन-पोषण करनेवाला न हो।

उदाहरण : श्याम ने अपना सारा जीवन अनाथ बच्चों की परवरिश में बिता दिया।

पर्यायवाची : छेमंड, टूगर, निगोड़ा नाथा, बेकस, बैतला, मुरहा, यतीम, ला-वारिस, लावारिस

ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही असा.

आईवडिलांचे अपघाती निधन झाल्यामुळे तो पोरका झाला
अनाथ, असहाय, निराधार, निराश्रित, पोरका, बेवारशी
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसका कोई सहारा न हो।

उदाहरण : सुरेन्द्रजी असहाय व्यक्तियों की सहायता करते रहते हैं।

पर्यायवाची : अनवस्थित, अनाश्रित, अपाश्रय, अवलंबनहीन, अवलंबहीन, अवलम्बनहीन, अवलम्बहीन, अशरण, असरन, असहाय, असहाय्य, आश्रयहीन, नालंब, निःसहाय, निरवलंब, निरवलम्ब, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय, बपुरा, बापुरा, बेकस, बेचारा, बेसहारा

कोणाचेही साहाय्य नसलेला.

असहाय माणसाला आधार देणे हे माझे कर्तव्य आहे
अगतिक, असहाय, निराधार

Lacking help.

unassisted
३. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक
    विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : बिना मालिक या स्वामी का।

उदाहरण : अनाथ व्यक्ति अपने मालिक की खोज में निकल पड़ा।

पर्यायवाची : अनीश, अनीस, नाथहीन

ज्याला मालक किंवा स्वामी नाही असा.

अनाथ रमेश आपल्या मालकाच्या शोधात निघाला.
अनाथ, नाथहीन

Having no lord or master.

Harsh punishments for sturdy vagabonds and masterless men.
lordless, masterless
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।