सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से अनृत शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

अनृत (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / ज्ञान

अर्थ : वह जो सत्य न हो।

उदाहरण : ऊँची आवाज़ में बोलने से असत्य कभी सत्य नहीं होगा।
असत्य बोलना पाप है।

पर्यायवाची : अनेरा, अन्यथा, अवितत्थ, असत्, असत्य, झूठ, मिथ्या

जे खरे नाही ते.

असत्य कधीही टिकू शकत नाही
अनृत, असत्य, खोटे, झूट, मिथ्या

The state of being false or untrue.

Argument could not determine its truth or falsity.
falseness, falsity

अनृत (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक
    विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो असत्यता से भरा हुआ हो।

उदाहरण : गवाह के झूठे बयान से निर्दोष को फाँसी की सजा हुई।
झूठ बात मत बोलो।

पर्यायवाची : अनसत्त, अनाप्त, अमूलक, अयथा, अलीक, अलीह, अवास्तविक, अविद्यमान, असत्, असत्य, असत्यतापूर्ण, असाच, गलत, ग़लत, झूठ, झूठा, मिथ्या, मिथ्यापूर्ण, मृषा, शून्य

सत्याला धरून नाही असा.

त्याच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेऊ नका.
असत्य, खोटा, खोटारडा, झूट, झूठ, लटका

Not according with the facts.

Unfortunately the statement was simply untrue.
untrue
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।