सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से अनेरा शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

अनेरा (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / ज्ञान

अर्थ : वह जो सत्य न हो।

उदाहरण : ऊँची आवाज़ में बोलने से असत्य कभी सत्य नहीं होगा।
असत्य बोलना पाप है।

पर्यायवाची : अनृत, अन्यथा, अवितत्थ, असत्, असत्य, झूठ, मिथ्या

जे खरे नाही ते.

असत्य कधीही टिकू शकत नाही
अनृत, असत्य, खोटे, झूट, मिथ्या

The state of being false or untrue.

Argument could not determine its truth or falsity.
falseness, falsity

अनेरा (क्रिया-विशेषण)

१. क्रिया विशेषण

अर्थ : बिना मतलब के।

उदाहरण : ऊर्जा को व्यर्थ खर्च होने से बचाना ज़रूरी है।
मेहमानों के न आने से मेरा सारा खाना व्यर्थ हो गया।

पर्यायवाची : अपार्थ, अविरथा, अहेतु, अहेतुक, फ़जूल, फ़िजूल, फिजूल, बाद-हवाई, बादहवाई, बेकार, यों ही, वृथा, व्यर्थ

ज्यातून काही निष्पन्न होत नाही असे.

त्याला समजावण्याचे माझे सगळे श्रम वाया गेले.
फुकट, फोल, वाया, विफल, व्यर्थ

In an unproductive manner.

fruitlessly, unproductively, unprofitably

अनेरा (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो असत्य बोलता हो।

उदाहरण : वह झूठा व्यक्ति है।

पर्यायवाची : अनृतभाषी, अन्यवादी, अलाम, असत्यभाषी, असत्यवादी, करोड़खूख, झूठा, मिथ्याभाषी, मिथ्यावादी, लबरा, लबार, हृषु

खोटे बोलणारा.

खोटारड्या माणसाची संगत टाळावी
खोटारडा
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो कोई काम न करता हो।

उदाहरण : निकम्मे व्यक्ति को सभी कोसते हैं।

पर्यायवाची : अकर्मण्य, अकर्मा, अकृति, अकृती, अनुद्यत, अप्रगल्भ, अयत्नकारी, अलस, अव्यवसायी, अहदी, आखोर, आलतू-फ़ालतू, आलतू-फालतू, आलसी, उद्यमरहित, कर्महीन, गायताल, नकारा, नाकारा, निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला, निठल्लू, निरुद्यमी, निरुद्योगी, निर्यत्न, फ़ालतू, फालतू, बेकार, बोदा, बोद्दा, मट्ठर

जो काही काम करत नाही असा.

रिकामटेकडा माणूस कुणालाही नकोसा वाटतो
उडाणटप्पू, निरुद्योगी, रिकामटेकडा
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।