सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से अर्य शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

अर्य (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / ज्ञान
    संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : धर्मग्रंथों द्वारा मान्य वह सर्वोच्च सत्ता जिसे सृष्टि का स्वामी माना जाता है।

उदाहरण : ईश्वर सर्वव्यापी है।
ईश्वर हम सबके रक्षक हैं।

पर्यायवाची : अंतर्ज्योति, अंतर्यामी, अखिलात्मा, अखिलेश, अखिलेश्वर, अधिपुरुष, अन्तर्ज्योति, अन्तर्यामी, अर्य्य, अविनश्वर, अव्यय, अशरीर, आदिकर्ता, आदिकर्त्ता, आदिकारण, इलाही, इश्व, इसर, ईश, ईशान, ईश्वर, ईस, ईसर, ऊपरवाला, करतार, करुण, कर्ता, कर्ता धर्ता, कर्ता-धर्ता, कर्ताधर्ता, कर्तार, कर्त्ता, क़िबला-आलम, क़िबलाआलम, कामद, किबला-आलम, किबलाआलम, ख़ालिक़, खालिक, चिंतामणि, चिदाकाश, चिन्तामणि, चिन्मय, जगत्सेतु, जगदाधार, जगदानंद, जगदीश, जगदीश्वर, जगद्योनि, जगन्नाथ, जगन्नियंता, जगन्नियन्ता, जगन्निवास, जाने-जहाँ, जाने-जाँ, जीवेश, जोग, ठाकुर, ठाकुरजी, तमोनुद, तोयात्मा, त्रयीमय, त्रिपाद, त्रिलोकपति, त्रिलोकी, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकेश, दई, दहराकाश, दीन-बन्धु, दीनबंधु, दीनबन्धु, दीनानाथ, देवेश, नाथ, नित्यमुक्त, परमपिता, परमात्मा, परमानंद, परमानन्द, परमेश्वर, प्रधानात्मा, प्रभु, भगवत्, भगवान, भगवान्, भवधरण, भवेश, मंगलालय, योग, योजन, वरेश, वासु, विधाता, विभु, विश्वंभर, विश्वधाम, विश्वनाथ, विश्वपति, विश्वपा, विश्वभर्ता, विश्वभाव, विश्वभावन, विश्वभुज, विश्वम्भर, विश्वात्मा, वैश्वानर, शून्य, सतगुरु, सद्गुरु, साँई, सांई

निसर्गावर सत्ता असणारी आणि त्याचे व्यवहार नियंत्रित करणारी धर्मग्रंथांद्वारे मान्य अशी सर्वोच्च सत्ता.

ईश्वर सर्वव्यापी आहे.
देव सगळ्यांचे रक्षण करतो.
ईश, ईश्वर, देव, दैवत, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभू, बाप्पा, भगवंत, भगवान

The supernatural being conceived as the perfect and omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe. The object of worship in monotheistic religions.

god, supreme being
२. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : वह जिसे किसी वस्तु आदि पर पूरे और सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हों।

उदाहरण : मालिक नौकर पर बिगड़ रहा था।

पर्यायवाची : अधिप, अधिपति, अधिभू, अधीश, अधीश्वर, अभीक, अर्य्य, आक़ा, आका, आग़ा, आगा, आज्ञापक, ईश, ईशान, ईश्वर, धोरी, नाथ, मालिक, साँई, सांई, स्वामी, हाकिम

एखाद्या गोष्टीविषयी सर्व किंवा महत्त्वाचे अधिकार असणारा.

गाडीला हात लावण्याच्या आधी मालकाला विचारावे लागेल.
अधिपती, नाथ, मालक, मालिक, स्वामी

A person who has general authority over others.

lord, master, overlord
३. संज्ञा / समूह

अर्थ : भारतीय आर्यों के चार वर्णों में से तीसरा।

उदाहरण : वैश्य व्यापार करते थे।

पर्यायवाची : अर्य्य, वैश्य

भारतीय समाजव्यवस्थेतील चार वर्णांपैकी तिसरा वर्ण.

वैश्य व्यापार करत असे.
वैश्य

अर्य (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो बहुत अच्छा हो।

उदाहरण : राम चरित मानस गोस्वामी तुलसीदास की एक उत्तम कृति है।
हर्र लगे न फिटकरी रंग चोखा होय।

पर्यायवाची : अकरा, अनमोल, अनवर, अर्य्य, अव्वल, आकर, आगर, आभ्युदयिक, आर्य, आला, उत्कृष्ट, उत्तम, उमदा, उम्दा, चुटीला, चोखा, नफ़ीस, नफीस, नायाब, पुंगव, प्रकृष्ट, प्रशस्त, प्रशस्य, बेहतरीन, विशारद, श्रेष्ठ, श्लाघित, श्लाघ्य

अतिशय चांगला.

माझी आई उत्तम स्वयंपाक करते.
लेकाचा नुसताच हुशार नाही, फर्डा वक्तासुध्दा आहे.
अव्वल, उत्कृष्ट, उत्तम, झकास, फर्डा, फर्मास

Of superior grade.

Choice wines.
Prime beef.
Prize carnations.
Quality paper.
Select peaches.
choice, prime, prize, quality, select
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिससे प्रेम हो या जो प्यारा हो।

उदाहरण : यह मेरी प्रिय पुस्तक है।

पर्यायवाची : अज़ीज़, अजीज, अर्य्य, ईठ, चहेता, दिलबर, दिलरुबा, पसंददीदा, प्यारा, प्रिय, प्रीतिकर, मनचाहा, रोचन

अत्यंत आवडता.

तो माझा प्रिय लेखक आहे
आवडता, प्रिय

With or in a close or intimate relationship.

A good friend.
My sisters and brothers are near and dear.
dear, good, near
३. विशेषण / संबंधसूचक

अर्थ : जो आदर करने के योग्य हो।

उदाहरण : महात्मा गाँधी एक आदरणीय व्यक्ति थे।
माता-पिता ,गुरु और अतिथि हर हालत में आदरणीय होते हैं।

पर्यायवाची : अभिजात, अर्य्य, अर्ह्य, आदरणीय, आदर्य, माननीय, मान्य, समादरणीय, सम्माननीय, सम्मान्य

मान देण्यास योग्य.

आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तीलाही कारावास भोगावा लागला
आदरणीय, आदरार्ह, माननीय, सन्माननीय, सन्मान्य
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।