सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से अविष शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

अविष (संज्ञा)

१. संज्ञा / जातिवाचक संज्ञा
    संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / प्राकृतिक वस्तु

अर्थ : खारे पानी की वह विशाल राशि जो चारों ओर से पृथ्वी के स्थल भाग से घिरी हुई हो।

उदाहरण : समुद्र रत्नों की खान है।

पर्यायवाची : अंबुधि, अधिरथी, अपांनाथ, अपांनिधि, अपांपति, अबिंधन, अबिन्धन, अब्धि, अमीनिधि, अम्बुधि, अर्णव, अवधिमान, अवारपार, उदधि, जलधि, जलनिधि, जलपति, जलेश, जलेश्वर, झषनिकेत, तरंत, तरन्त, तिमिकोश, तीवर, तोयधि, तोयनिधि, तोयराज, तोयराशि, तोयालय, नदराज, नदीकांत, नदीकान्त, नदीन, नदीपति, नदीभल्लातक, नदीश, पयोधर, पयोधि, पयोनिधि, परांगव, पाथनाथ, पाथनिधि, पाथि, पाथोधि, पाथोनिधि, मकरध्वज, मकरांक, मकरालय, मकरावास, मगरधर, यादःपति, यादईश, रत्नगर्भ, रत्नाकर, लक्ष्मी-तात, वरुणवास, वरुणालय, वरुणोद, वारिधि, वारिनिधि, वारिराशि, वारींद्र, वारीन्द्र, वारीश, शुद्धोद, समंदर, समन्दर, समुंदर, समुद्र, समुन्दर, सलिलपति, सलिलराज, सागर, सिंधु, सिन्धु, सुदाम, सुदामन, सुदामा

पृथ्वीच्या स्थळ भागाच्या चहूभागी असणारे खार्‍या पाण्याचे विशाल निधी.

सर्व नद्या शेवटी समुद्रात जाऊन मिळतात
अब्धी, अर्णव, उदधी, जलधी, जलनिधी, दर्या, पयोधी, पयोनिधी, रत्नाकर, समुद्र, सागर

A division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land.

sea
२. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : किसी देश का प्रधान शासक और स्वामी।

उदाहरण : त्रेतायुग में श्रीराम अयोध्या के राजा थे।

पर्यायवाची : अधिप, अधिपति, अधिभू, अधीश, अर्थपति, अवनिनाथ, अवनिपाल, अवनीश, अवनीश्वर, इंद्र, इन्द्र, ईश, ईश्वर, जनेश, दंडधार, दण्डधार, नरकंत, नरनाह, नरपति, नरपाल, नराधिप, नरिंद, नरेश, नृदेव, नृदेवता, नृप, नृपति, नृपाल, पृथिवीपति, पृथिवीपाल, पृथिवीश, पृथिवीश्वर, प्रजापति, भट्टारक, भुआल, भूप, भूपति, भूमिदेव, भूमिपति, भूमिपाल, भूमिभुज, भूमिभृत, मलिक, महिपति, महीप, महीपाल, मानवेंद्र, मानवेन्द्र, मानवेश, यलधीस, यलनाथ, रसपति, राजन्य, राजा, रावल, राष्ट्रभृत्, लोकपाल, वरेंद्र, वरेन्द्र, स्कंध, स्कन्ध

एखाद्या देशाचा वा विशिष्ट जनसमूहाचा शासक आणि स्वामी.

कोरियाचा राजा मॉसोलस याची १४० फूट उंचीची कबर हॅलिकार्नेस येथे आहे.
नरपती, नराधिप, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपती, नृपाल, भूप, भूपती, भूपाल, महीपाल, महीपाळ, राजा

A male sovereign. Ruler of a kingdom.

king, male monarch, rex
३. संज्ञा / निर्जीव / स्थान

अर्थ : खुले स्थान में ऊपर की ओर दिखाई देने वाला खाली स्थान।

उदाहरण : आकाश में काले बादल छाये हुए हैं।

पर्यायवाची : अंब, अंबर, अगास, अभ्र, अम्ब, अम्बर, अर्श, असमान, आकाश, आसमाँ, आसमान, आस्माँ, आस्मान, , गगन, गैन, तारापथ, तारायण, त्रिदशवर्त्म, त्रिदिव, दिव, दिव्, द्यु, नभ, नभस्थल, निर्मोक, फलक, महाविल, महाशून्य, मेघद्वार, मेघवेश्म, वियत, वियत्, वृजन, व्योम, शून्य, समा, सोमधारा

ढग, सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादी जिथे दिसतात ती पृथ्वीच्या वर अंतराळाचा घुमटाकार दिसणारा भाग.

आकाश काळ्या ढगांनी भरून आले
अंबर, अस्मान, आकाश, आभाळ, , गगन, नभ, व्योम

The atmosphere and outer space as viewed from the earth.

sky
४. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : वह व्यक्ति जो रक्षा करता हो।

उदाहरण : देश के रक्षक जान की परवाह न करते हुए सीमा पर डँटे रहते हैं।

पर्यायवाची : अभिरक्षक, अवम, आरक्षक, आरक्षिक, परिपालक, परिरक्षक, पाल, प्रतिरक्षक, रक्षक, रक्षा कर्ता, रक्षिता, रक्षी, रखवार, रखवाला, रखिया, रखैया, वरूथी, सुरक्षाकर्मी, हिफ़ाज़ती, हिफाजती

राखण करणारी व्यक्ती.

देव सर्वांचा रक्षक आहे.
तारक, तारणहार, त्राता, रक्षक, रक्षणकर्ता

Someone who keeps safe from harm or danger.

preserver

अविष (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसमें विष न हो।

उदाहरण : कुछ साँप विषहीन होते हैं।

पर्यायवाची : अपविष, विषरहित, विषहीन

ज्यात विष नाही असा.

काही साप बिनविषारी असतात.
बिनविषारी

Not producing poison.

non-poisonous, nonpoisonous
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : विष का प्रभाव दूर करनेवाला।

उदाहरण : वैद्यजी ने सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को विषहारक औषधि पिलाई।

पर्यायवाची : विषहारक

विषाचा परिणाम नाहीसा करणारा.

वैद्याने सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला विषहारक औषध पाजले.
विषअपहारक, विषहारक

Not producing poison.

non-poisonous, nonpoisonous
३. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : रक्षा करने वाला।

उदाहरण : मंत्री का रक्षक सिपाही उग्रवादियों का निशाना बन गया।

पर्यायवाची : अभिरक्षक, अवरक्षक, पपु, परिपालक, परिरक्षक, मुहाफ़िज़, मुहाफिज, रक्षक, रक्षा कर्ता, रक्षी

रक्षण करणारा.

सीमेचे रक्षक जवान घुसखोरांना रोखण्यात यशस्वी झाले.
रक्षक, रक्षणकर्ता
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।