सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से असहाय शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

असहाय (संज्ञा)

१. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : वह जिसका कोई सहारा न हो।

उदाहरण : हमें असहायों की सहायता करनी चाहिए।

पर्यायवाची : अनाश्रय, अनाश्रित, निःसहाय, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय

ज्याचे पालनपोषण करणारे कोणीही नाही अशी व्यक्ती.

नेहमी निराश्रितांना मदत केली पाहिजे.
अनाथ, असहाय, निराधार, निराश्रित, पोरका, बेवारशी

असहाय (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसका कोई सहारा न हो।

उदाहरण : सुरेन्द्रजी असहाय व्यक्तियों की सहायता करते रहते हैं।

पर्यायवाची : अनवस्थित, अनाथ, अनाश्रित, अपाश्रय, अवलंबनहीन, अवलंबहीन, अवलम्बनहीन, अवलम्बहीन, अशरण, असरन, असहाय्य, आश्रयहीन, नालंब, निःसहाय, निरवलंब, निरवलम्ब, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय, बपुरा, बापुरा, बेकस, बेचारा, बेसहारा

कोणाचेही साहाय्य नसलेला.

असहाय माणसाला आधार देणे हे माझे कर्तव्य आहे
अगतिक, असहाय, निराधार

Lacking help.

unassisted
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।