सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से काण्ड शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

काण्ड (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / प्राकृतिक वस्तु
    संज्ञा / भाग

अर्थ : वृक्ष का वह नीचे वाला भाग जिसमें डालियाँ नहीं होतीं।

उदाहरण : इस वृक्ष का तना बहुत पतला है।

पर्यायवाची : कांड, टेरा, तना, पेड़ी, माँझा, मांझा, स्तंभ, स्तम्भ

झाडाचा जमिनीच्या वर आलेला, फांद्याच्या खालचा भाग.

बाभळीचे खोड बैलगाडीची चाके बनवण्यासाठी वापरतात.
खुंट, खोड, बुंधा, सोट

A slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ.

stalk, stem
२. संज्ञा / भाग

अर्थ : धनुष के बीच का मोटा हिस्सा।

उदाहरण : कांड पर बाण की नोक रखकर उसे छोड़ा जाता है।

पर्यायवाची : कांड

३. संज्ञा / भाग

अर्थ : ग्रंथ का वह विभाग जिसमें कोई पूरा विषय होता है।

उदाहरण : श्री मद् भागवत पुराण में कुल बारह कांड हैं।

पर्यायवाची : कांड, स्कंध, स्कन्ध

४. संज्ञा / भाग

अर्थ : तने का वह ऊपरी भाग जिसमें से डालियाँ निकलती हैं।

उदाहरण : वह स्कंध की मोटाई नाप रहा है।

पर्यायवाची : कांड, स्कंध, स्कन्ध

५. संज्ञा / निर्जीव / घटना

अर्थ : बहुत बड़ा झगड़ा, अनुचित कार्य या कोई अशुभ घटना।

उदाहरण : आज वहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया।

पर्यायवाची : कांड

एखादे मोठे प्रकरण.

तो ह्या काण्डातून लवकर सुटेलसे वाटत नाही
कांड, काण्ड

A public disturbance.

The police investigated an incident at the bus station.
incident
६. संज्ञा / भाग

अर्थ : ईख, बाँस आदि की दो गाँठों के बीच का भाग।

उदाहरण : तुम बाजार से छोटी पोर वाली ईख मत लाना।

पर्यायवाची : कांड, पोर

ऊस,बोरू, वेळू इत्यादी वनस्पतींतील दोन गाठींच्या मधला भाग.

लहान पेर असलेला बांबू नको आणू.
कांड, कांडे, पेर, पेरके

A segment of a stem between two nodes.

internode
७. संज्ञा / सजीव / वनस्पति

अर्थ : सरपत की जाति का एक पौधा।

उदाहरण : खेत की मचान सरकंडे से छाई गई है।

पर्यायवाची : इक्षुकांड, इक्षुकाण्ड, इक्षुप्र, कांड, तिलिया, पतलो, रामशर, वलीक, शर, शरकांड, शरकाण्ड, सरकंडा, सींक

लेखणी करण्याच्या उपयोगाचे जाड कांडाचे तृण.

बोरूच्या काळा व पांढरा या दोन जाती आहेत
बरू, बोरू

Tall woody perennial grasses with hollow slender stems especially of the genera Arundo and Phragmites.

reed
८. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / मानवकृति

अर्थ : एक में लगी या बँधी हुई छोटी वस्तुओं का समूह।

उदाहरण : चाबियों का गुच्छा पता नहीं कहाँ खो गया है?

पर्यायवाची : कांड, गुच्छ, गुच्छा, निगुंफ, निगुम्फ

एकमेकांसोबत असलेल्या किंवा एकमेकांसोबत बांधलेल्या एकसारख्या वस्तूंचा समुह.

चाव्यांचा गुच्छ कुठेतरी हरवला आहे.
गुच्छ, गुच्छा

A grouping of a number of similar things.

A bunch of trees.
A cluster of admirers.
bunch, clump, cluster, clustering
९. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / शारीरिक कार्य

अर्थ : किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठी या अत्यधिक प्रशंसा करने की क्रिया, अवस्था या भाव।

उदाहरण : लगता है कि मंजुली को तारीफ़ और चापलूसी में फ़र्क़ नहीं समझ आता है।

पर्यायवाची : कांड, खुशामद, चमचागिरी, चाटुकारिता, चाटुकारी, चापलूसी, जीहजूरी, जीहुज़ूरी, जीहुजूरी, ठकुर सुहाती, ठकुर-सुहाती, शंस, श्लाघनीयता, श्लाघा

एखाद्याला खुश करण्यासाठी त्याची खोटी स्तुती करण्याची क्रिया.

मंजुळा तोंडपुजेपणा करण्यात पटाईत आहे.
खुशमस्करी, खुशामत, चमचेगिरी, तोंडपुजेपणा, लांगूलचालन, हांजीहांजी, हाजीहाजी

Flattery designed to gain favor.

blarney, coaxing, soft soap, sweet talk
१०. संज्ञा / प्रक्रिया

अर्थ : अभियोग, अपराध, अधिकार या लेन-देन आदि से संबंध रखने वाला वह विवाद जो न्यायालय के सामने किसी पक्ष की ओर से विचार के लिए रखा जाए।

उदाहरण : यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

पर्यायवाची : अभियोग, कांड, केस, मामला, मुआमला, मुकदमा, मुकद्दमा, मुक़दमा, मुक़द्दमा, वाद

न्याय मिळवण्याकरता न्यायालयात केलेला दावा.

रामने आपल्या मालकाविरुद्ध खटला दाखल केला
अभियोग, कज्जा, खटला, दावा, फिर्याद

A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy.

The family brought suit against the landlord.
case, causa, cause, lawsuit, suit
११. संज्ञा / भाग

अर्थ : किसी कार्य अथवा विषय का विभाग।

उदाहरण : नाटक के अगले कांड में भगवान जन्म लेंगे।

पर्यायवाची : कांड

एखादे कार्य, विषय वा रचना ह्यांचा विभाग.

रामायण हे महाकाव्य सात कांडात विभागले गेले आहे.
कांड, काण्ड

A major division of a long poem.

canto
१२. संज्ञा / जातिवाचक संज्ञा
    संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / प्राकृतिक वस्तु
    संज्ञा / रूप / द्रव

अर्थ : नदी, जलाशय, वर्षा आदि से मिलने वाला वह द्रव पदार्थ जो पीने, नहाने, खेत आदि सींचने के काम आता है।

उदाहरण : जल ही जीवन का आधार है।

पर्यायवाची : अंध, अंबु, अंभ, अक्षित, अन्ध, अपक, अम्बु, अर्ण, अस्र, आब, इरा, उदक, उदक्, ऋत, कांड, कीलाल, घनरस, घनसार, जल, तपोजा, तामर, तोय, दहनाराति, धरुण, नलिन, नार, नीर, नीवर, पय, पानी, पुष्कर, योनि, रेतस्, वसु, वाज, वारि, शबर, शवर, शवल, सलिल, सवर, सवल

विहिरीत, झर्‍यात किंवा पाऊस पडला असता मिळणारा एक प्रकारचे रुचिहीन, गंधहीन द्रव.

पाणी हे जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे
बाळाला पापा हवा आहे?
आप, उदक, जल, जळ, नीर, पाणी, पापा, सलिल
१३. संज्ञा / जातिवाचक संज्ञा
    संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / मानवकृति

अर्थ : धातु आदि का बना वह पतला लम्बा हथियार जो धनुष द्वारा चलाया जाता है।

उदाहरण : बाण लगते ही पक्षी तड़फड़ाने लगा।

पर्यायवाची : आशुग, इशिका, इशीका, इषीका, इषु, इष्य, ईषु, कांड, खग, चित्रपुंख, तीर, पत्रवाह, पीलु, पुंडरीक, पुण्डरीक, पुष्कर, प्राणशोषण, बाण, बान, मार्गन, वाण, विशिख, विहंग, विहग, शर, शायक, शिखंडी, शिखण्डी, शिखी, सलाक, सायक

धनुष्याच्या साहाय्याने सोडले जाणारे, एका टोकाशी पाते असलेले लांब शस्त्र.

दशरथाचा बाण लागून श्रावण बाळ घायाळ झाला.
तीर, बाण, विशिख, शर, सायक

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow
१४. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / मानवकृति

अर्थ : नाव खेने का बल्ला।

उदाहरण : माँझी पतवार से नाव खे रहा है।

पर्यायवाची : अरित्र, कांड, किलवारी, खेवा, चप्पू, डाँड़, डांड़, पतवार, परदा, पर्दा, बल्ला, वाधू, सुक्कान, सुखान

नाव चालवण्याचे साधन.

नावेला वेग यावा म्हणून नावाडी जोरजोराने वल्हे मारू लागला
अवले, नौकादंड, वले, वल्हे

An implement used to propel or steer a boat.

oar
१५. संज्ञा / निर्जीव / स्थान / भौतिक स्थान

अर्थ : वह स्थान जहाँ कोई न हो।

उदाहरण : कुछ लोग निर्जन स्थान में निवास करना पसंद करते हैं।
शाम के समय अकेले में मत जाओ।

पर्यायवाची : अकेला, अलोक, इकेला, उजाड़, उजार, एकांत, एकांत स्थल, एकांत स्थान, कांड, गोशा, धंधारी, निर्जन, निर्जन स्थान, बयाबान, बियाबान, बियावान, लोकशून्य, वीरान जगह, वीराना, शून्य, सुनसान जगह, सूना

A solitary place.

solitude
१६. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / प्राकृतिक वस्तु
    संज्ञा / भाग

अर्थ : वृक्ष आदि के तने से इधर-उधर निकले हुए अंग।

उदाहरण : बच्चे आम की डालियों पर झूल रहे हैं।

पर्यायवाची : कांड, टेरा, डाल, डाली, शाख, शाख़, शाखा, शाला, शिफाधर, साख, साखा, स्कंध, स्कंधा, स्कन्ध, स्कन्धा

झाडाच्या खोडापासून निघणारी शाखा.

आंब्याच्या फांदीवर कावळ्याने आपले घरटे बनवले.
फांदी, शाखा

Any of the main branches arising from the trunk or a bough of a tree.

limb, tree branch
१७. संज्ञा / निर्जीव / वस्तु / शारीरिक वस्तु
    संज्ञा / भाग

अर्थ : हाथ या पैर की लंबी हड्डी।

उदाहरण : उसके हाथ के कांड में उभार है।

पर्यायवाची : कांड

काण्ड (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : अच्छा का उल्टा या विपरीत।

उदाहरण : बुरे लोगों की संगति अच्छी नहीं होती।
हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए।
वहाँ एकदम बकवास खाना मिलता है।

पर्यायवाची : अनभला, अनयस, अनीक, अनीठ, अनुचित, अनैसा, अनैसो, अप्रशस्त, अप्रिय, अबतर, अभल, अयोग, अलरबलर, अवद्य, अविहित, अश्रुयस, कांड, काला, कुत्सित, खराब, खल, ख़राब, गंदा, गन्दा, गर्हित, घटिया, निकृष्ट, बकवास, बद, बुरा, बेकार, भ्रष्ट, रद्दी, वाहियात, सड़ियल, हराम, हेय

चांगल्याचा उलट.

वाईट माणसांच्या संगतीत राहू नये
खराब, वाईट

Having undesirable or negative qualities.

A bad report card.
His sloppy appearance made a bad impression.
A bad little boy.
Clothes in bad shape.
A bad cut.
Bad luck.
The news was very bad.
The reviews were bad.
The pay is bad.
It was a bad light for reading.
The movie was a bad choice.
bad
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।