सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
गूगल प्ले पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से छुटना शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

छुटना (क्रिया)

१. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : अलग या पृथक होना।

उदाहरण : भीड़ के कारण हमारा एक साथी मेले में बिछुड़ गया।

पर्यायवाची : अलग होना, छूटना, बिछड़ना, बिछुड़ना, बिलगना, विलग होना

काही काळापुरता वेगळे होणे.

जत्रेत आमची आमच्या मित्रापासून ताटातूट झाली.
ताटातूट होणे
२. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया
    क्रिया / होना क्रिया

अर्थ : समय पर न पहुँचने के कारण न मिलना।

उदाहरण : मेरी दस बजे की ट्रेन छूट गई।

पर्यायवाची : चला जाना, छूटना, निकलना

वेळेवर न पोहचल्याकारणाने न मिळणे.

दहा वाजून बारा मिनिटांची लोकल चुकली.
चुकणे, सुटणे
३. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : अभियोग, दोष आदि से छुटकारा पाना या बरी होना।

उदाहरण : इस इलाक़े का मशहूर गुंडा कल ही जेल से छूटा है।

पर्यायवाची : छूटना, निकलना, बरी होना, मुक्त होना, रिहा होना

आरोप, कैद, घोटाळा इत्यादीतून मोकळे होणे.

तो कालच तुरुंगातून सुटला.
मुक्त होणे, सुटका होणे, सुटणे

Grant freedom to. Free from confinement.

free, liberate, loose, release, unloose, unloosen
४. क्रिया / कर्मसूचक क्रिया / शारीरिक कार्यसूचक

अर्थ : तेज़ी से निकलना।

उदाहरण : छुट्टी की घंटी बजते ही मोहन घर के लिए छूटा।

पर्यायवाची : छूटना

वेगाने एका ठिकाणावरून निघणे.

इथून जो सुटला तो सरळ घरीच जाऊन पोहोचला.
सुटणे

Move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time.

Don't run--you'll be out of breath.
The children ran to the store.
run
५. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : व्रत नियम आदि भंग होना।

उदाहरण : मेरा एक सोमवार छूट गया।

पर्यायवाची : छूटना

व्रत, नियम इत्यादीत खंड पडणे.

माझे महालक्ष्मीचे व्रत मोडले.
मोडणे

Be at variance with. Be out of line with.

depart, deviate, diverge, vary
६. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया / भौतिक अवस्थासूचक
    क्रिया / होना क्रिया

अर्थ : किसी कारण से कोई कार्य होने से रह जाना।

उदाहरण : परीक्षा में मेरे दो प्रश्न छूट गए।

पर्यायवाची : छूटना, रहना

काही कारणामुळे एखादे कार्य होण्याचे राहणे.

परीक्षेत माझे दोन प्रश्न सुटले.
राहणे, सुटणे

Leave undone or leave out.

How could I miss that typo?.
The workers on the conveyor belt miss one out of ten.
drop, leave out, miss, neglect, omit, overleap, overlook, pretermit
७. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : किसी संस्था, स्कूल आदि के नियमित कार्यकाल की समाप्ति होना।

उदाहरण : हमारा विद्यालय चार बजे छूटता है।

पर्यायवाची : छूटना

एखादे कार्य समाप्त होणे.

आमची शाळा चार वाजता सुटते.
सुटणे
८. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : किसी अंकित चिह्न आदि का न रहना।

उदाहरण : सर्फ से कपड़े के दाग, धब्बे छूट जाते हैं।

पर्यायवाची : उड़ना, छूटना, निकलना, मिटना, हटना

नाहीसे होणे.

हा डाग धुतल्यावर जाईल.
जाणे, निघणे
९. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : पीछे रह जाना।

उदाहरण : मुझे जहाँ उतरना था वह स्टेशन छूट गया।

पर्यायवाची : छूटना, निकलना

पाठीमागे राहणे.

मला ज्या रेल्वे स्थानकावर उतरायचे होते ते स्थानक निघून गेले.
निघून जाणे

Leave behind unintentionally.

I forgot my umbrella in the restaurant.
I left my keys inside the car and locked the doors.
forget, leave
१०. क्रिया / होना क्रिया

अर्थ : किसी बँधी या फँसी हुई वस्तु का अलग होना।

उदाहरण : मछली जाल से छूट गई।

पर्यायवाची : आज़ाद होना, आजाद होना, उन्मुक्त होना, खुलना, छूटना, बंधन मुक्त होना, बच निकलना, मुक्त होना

बांधलेल्या वा अडकलेल्या गोष्टीचे बंधनापासून अलग होणे.

मासोळी जाळ्यातून सुटली.
निसटणे, बंधनमुक्त होणे, बंधमुक्त होणे, मुक्त होणे, मोकळे होणे, सुटणे, स्वतंत्र होणे

Grant freedom to. Free from confinement.

free, liberate, loose, release, unloose, unloosen
११. क्रिया / अल्पकालिक क्रिया

अर्थ : अस्त्र का चलना।

उदाहरण : युद्ध में दोनों तरफ से बाण छूट रहे थे।

पर्यायवाची : चलना, छूटना

अस्त्र इत्यादी कार्यरत होणे.

किल्यावरून भराभर बाण सुटत होते.
चालणे, सुटणे

Go off or discharge.

The gun fired.
discharge, fire, go off
१२. क्रिया / कर्मसूचक क्रिया / गतिसूचक

अर्थ : तरल पदार्थ का बह या रसकर अन्दर से बाहर निकलना।

उदाहरण : उसके घाव से खून मिला पानी रिस रहा है।

पर्यायवाची : ओगरना, छूटना, टपकना, पसीजना, बहना, रसना, रिसना, सीझना, स्राव होना

द्रव पदार्थ कमी प्रमाणात व हळू हळू बाहेर पडणे.

पावसाळ्यात खडकातून पाणी पाझरते
झरणे, झिरपणे, पाझरणे

Pass gradually or leak through or as if through small openings.

ooze, seep
१३. क्रिया / होना क्रिया

अर्थ : वाहन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शुरू होना।

उदाहरण : यह रेल दस बजे वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी।

पर्यायवाची : खुलना, चलना, छूटना, निकलना, प्रस्थान करना, रवाना होना

Leave.

The family took off for Florida.
depart, part, set forth, set off, set out, start, start out, take off
१४. क्रिया / होना क्रिया / घटनासूचक

अर्थ : आघात, दाब आदि पड़ने पर अपने स्थान से उछलकर वेगपूर्वक किसी चीज का कुछ दूर जा गिरना।

उदाहरण : उसने अपनी बायीं तरफ छलांग लगाकर कैच लपकने की कोशिश की और गेंद छिटक गई।

पर्यायवाची : गिरना, छटकना, छिटकना, छूटना, निकलना

मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।