सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से झूठा शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

झूठा (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो वास्तविक न हो।

उदाहरण : वह काल्पनिक बातें सबको सुनाता रहता है।

पर्यायवाची : अनात्मक, अप्रकृत, अयथातथ, अयथार्थ, अयाथार्थिक, अवास्तविक, कपोल कल्पित, कपोलकल्पित, कल्पित, काल्पनिक, ख़याली, मनगढ़ंत, हवाई

केवळ कल्पनेच्या पातळीवरील, वास्तवात नाही असा.

लेखक आपल्या प्रतिभेने नवी काल्पनिक सृष्टी रचतो
अवास्तव, कल्पित, काल्पनिक
२. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो असत्य बोलता हो।

उदाहरण : वह झूठा व्यक्ति है।

पर्यायवाची : अनृतभाषी, अनेरा, अन्यवादी, अलाम, असत्यभाषी, असत्यवादी, करोड़खूख, मिथ्याभाषी, मिथ्यावादी, लबरा, लबार, हृषु

खोटे बोलणारा.

खोटारड्या माणसाची संगत टाळावी
खोटारडा
३. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक
    विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो असत्यता से भरा हुआ हो।

उदाहरण : गवाह के झूठे बयान से निर्दोष को फाँसी की सजा हुई।
झूठ बात मत बोलो।

पर्यायवाची : अनसत्त, अनाप्त, अनृत, अमूलक, अयथा, अलीक, अलीह, अवास्तविक, अविद्यमान, असत्, असत्य, असत्यतापूर्ण, असाच, गलत, ग़लत, झूठ, मिथ्या, मिथ्यापूर्ण, मृषा, शून्य

सत्याला धरून नाही असा.

त्याच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेऊ नका.
असत्य, खोटा, खोटारडा, झूट, झूठ, लटका

Not according with the facts.

Unfortunately the statement was simply untrue.
untrue
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।