सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से प्रमथन शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

प्रमथन (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / शारीरिक कार्य

अर्थ : मथने की क्रिया।

उदाहरण : दही का मंथन करने पर मक्खन निकलता है।

पर्यायवाची : अवगाहन, अवगाहना, अवटन, आघर्ष, आलोड़न, आलोड़न करना, आवर्तन, आवर्त्तन, गाहाई, बिलोना, मंथन, मथन, मथना, मथाई, मन्थन, विलोड़न, विलोना

घुसळण्याची क्रिया.

साईच्या दह्याचे मंथन करून लोणी काढतात.
घुसळण, घुसळप, मंथन
२. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / असामाजिक कार्य

अर्थ : कष्ट देने की क्रिया।

उदाहरण : ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान होकर रागिनी ने आत्महत्या कर ली।

पर्यायवाची : अत्याचार, अर्दन, अवघात, अवमर्दन, उत्पीड़न, ताड़न, ताड़ना, दलन, पीड़न, प्रताड़न, प्रताड़ना, प्रमाथ

त्रास देण्याची क्रिया.

त्यांच्या जाचाला कंटाळून नीता घर सोडून गेली.
अत्याचार, छळ, छळणूक, जाच, त्रास

The act of tormenting by continued persistent attacks and criticism.

harassment, molestation
३. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / असामाजिक कार्य
    संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / शारीरिक कार्य

अर्थ : किसी मनुष्य, प्राणी आदि को जान-बूझकर किसी उद्देश्य से मार डालने की क्रिया।

उदाहरण : किसी भी प्राणी की हत्या महापाप है।

पर्यायवाची : अपघात, अवघात, आर, आलंभ, आलंभन, आलम्भ, आलम्भन, आहनन, उज्जासन, कत्ल, क़त्ल, क्राथ, ख़ून, खून, घात, जबह, निजुर, प्रमाथ, प्रहण, मर्डर, मारण, मारन, वध, विघात, विशसन, शामनी, संग्रहण, संघात, सङ्ग्रहण, सङ्घात, हत्या, हनन

एखाद्या माणसाला किंवा जनावराला मुद्दाम एखाद्या उद्देशाने मारून टाकची क्रिया.

बळी देण्याच्या प्रथेमुळे अनेक पशुंची हत्या होत असते.
खून, वध, संहार, हत्या

The act of terminating a life.

kill, killing, putting to death
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।