सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से बावला शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

बावला (संज्ञा)

१. संज्ञा / सजीव / जन्तु / स्तनपायी / व्यक्ति

अर्थ : वह व्यक्ति जिसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो।

उदाहरण : सड़क पर एक पागल व्यक्ति आप से आप बात करते हुए चला जा रहा था।

पर्यायवाची : कितव, पागल, पागल व्यक्ति, प्रकीर्ण, बावरा, बौरा

मेंदूत बिघाड झाला आहे अशी व्यक्ती.

त्या वेड्याने माझ्या वह्या फाडून टाकल्या.
अर्धवट, खुळचट, खुळप्या, खुळा, पागल, येडा, वेडा

A person who is regarded as eccentric or mad.

nutter, wacko, whacko

बावला (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो।

उदाहरण : मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए।

पर्यायवाची : अंध, अचतुर, अचेत, अज्ञान, अज्ञानी, अनसमझ, अन्ध, अपंडित, अबुझ, अबुध, अबूझ, अबोध, अयाना, अरभक, अर्भक, अल्पबुद्धि, अविचक्षण, अविद, अविद्य, अविद्वान, अविबुध, अहमक, अहमक़, उजड्ड, उजबक, उज़बक, गँवार, गंवार, गबरगंड, गावदी, घनचक्कर, घामड़, घोंघा, चंडूल, चभोक, चुगद, चुग़द, चूतिया, जड़, जड़मति, जाहिल, ना-लायाक, नादान, नालायक, नासमझ, निर्बुद्धि, पामर, पोंगा, बकलोल, बाँगड़ू, बावरा, बिलल्ला, बुद्धिहीन, बुद्धू, बुधंगड़, बेअकल, बेअक़ल, बेअक़्ल, बेअक्ल, बेवकूफ, बेवकूफ़, बेसमझ, बोदा, बोद्दा, बोबा, भकुआ, भकुवा, भुच्च, भुच्चड़, भोंदू, मंद, मतिहीन, मन्द, माठू, मुग्धमति, मुहिर, मूढ़, मूढ़मति, मूढ़ात्मा, मूरख, मूर्ख, मूसर, मूसरचंद, मूसरचन्द, मूसलचंद, मूसलचन्द, लघुमति, शीन

ज्याला बुद्धी नाही किंवा कमी आहे असा.

मूर्ख माणसाला एखादी गोष्ट पटवून देणे फारच कठीण आहे.
अज्ञानी, अडाणी, अर्धवट, खेंदड, खेंदाड, जड, ठोंब्या, , निर्बुद्ध, बावळट, बावळा, बिनडोक, बेअक्कल, बेअक्कली, भोट, मंद, मठ्ठ, मूढ, मूर्ख, शंख

Lacking intelligence.

A dull job with lazy and unintelligent co-workers.
stupid, unintelligent
२. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : जिसके मस्तिष्क में विकार आ गया हो।

उदाहरण : उस पागल व्यक्ति ने अपनी आँखों के सामने अपना घर उजड़ते देखा था।
अपनी आँखों के सामने अपना घर उजड़ता देख श्याम पागल हो गया।

पर्यायवाची : अभिमूर्छित, आधूत, उन्मत, उन्मत्त, उन्मद, कितव, दिवाना, दीवाना, पागल, बावरा, बौरा, भ्रांत, भ्रान्त, विक्षिप्त

ज्याच्या मेंदूमध्ये काही बिघाड झाला आहे असा.

वेड्या मुलाला उपचारासाठी रुग्णालयात भरती केले
खुळचट, खुळा, पागल, पिसा, भ्रमिष्ट, येडा, वेडा
३. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक

अर्थ : क्रोध,प्रेम आदि के कारण जो आपे में न हो।

उदाहरण : क्रोध में पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।

पर्यायवाची : पागल, बावरा, बौरा

राग, प्रेम इत्यादी प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळे मर्यादा सोडून वागणारा.

रागाने वेडी झालेली व्यक्ती काहीही करू शकते.
पागल, पिसा, येडा, वेडा, वेडापिसा
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।