सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से बेसहारा शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

बेसहारा (विशेषण)

१. विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जिसका कोई सहारा न हो।

उदाहरण : सुरेन्द्रजी असहाय व्यक्तियों की सहायता करते रहते हैं।

पर्यायवाची : अनवस्थित, अनाथ, अनाश्रित, अपाश्रय, अवलंबनहीन, अवलंबहीन, अवलम्बनहीन, अवलम्बहीन, अशरण, असरन, असहाय, असहाय्य, आश्रयहीन, नालंब, निःसहाय, निरवलंब, निरवलम्ब, निराश्रय, निराश्रित, निस्सहाय, बपुरा, बापुरा, बेकस, बेचारा

कोणाचेही साहाय्य नसलेला.

असहाय माणसाला आधार देणे हे माझे कर्तव्य आहे
अगतिक, असहाय, निराधार

Lacking help.

unassisted
२. विशेषण / विवरणात्मक / अवस्थासूचक
    विशेषण / विवरणात्मक / गुणसूचक

अर्थ : जो बिना अवलंब या सहारे का हो।

उदाहरण : अमरबेल अनवलंब जीवित नहीं रह सकती।

पर्यायवाची : अनवलंब, अनवलम्ब, निरवलंब, निरवलम्ब, निराश्रय, निराश्रिय, बेआश्रय

ज्याला कोणाचाही आधार अथवा आश्रय नाही असा.

ही संस्था निराधार मुलांना घरे मिळवून देते.
अनाथ, असहाय्य, निराधार, निराश्रित
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।