सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से शामनी शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

शामनी (संज्ञा)

१. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / संकल्पना

अर्थ : उत्तर के सामने की दिशा।

उदाहरण : मेरा घर यहाँ से दक्षिण में है।

पर्यायवाची : अधोदिशा, अवाची, आगस्ती, दक्खिन, दक्षिण, दक्षिण दिशा, दक्षिणा, याम्या, वैवस्वती

पूर्वेकडे तोंड केले असता उजव्या बाजूची दिशा.

भारताच्या दक्षिणेला कन्याकुमारी आहे
दक्षिण

The cardinal compass point that is at 180 degrees.

due south, s, south, southward
२. संज्ञा / अवस्था

अर्थ : ध्वनिहीन या शांत होने की अवस्था या भाव।

उदाहरण : अंधेरी रात में निस्तब्धता छाई हुई थी।

पर्यायवाची : अशब्द, औंगी, कोलाहलहीनता, ख़ामोशी, खामोशी, ध्वनिहीनता, निरवता, निस्तब्धता, नीरवता, प्रशांतता, प्रशांति, प्रशान्तता, प्रशान्ति, शब्दहीनता, शांतता, शांति, शान्तता, शान्ति, सन्नाटा

कुठल्याही प्रकारचा आवाज नसण्याची स्थिती.

आसमंतात नीरवता दाटली होती.
निःशब्दता, नीरवता, शांतता, शांती, सन्नाटा, सामसूम

The absence of sound.

He needed silence in order to sleep.
The street was quiet.
quiet, silence
३. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य

अर्थ : समाप्त होने की क्रिया, अवस्था या भाव।

उदाहरण : महात्मा गाँधी के मरने के साथ ही एक युग की समाप्ति हो गई।

पर्यायवाची : अंजाम, अंत, अन्जाम, अन्त, अपवर्ग, अवसाद, अवसान, इंतहा, इंतिहा, इतमाम, इति, इति श्री, इत्माम, इन्तहा, इन्तिहा, उपसंहार, ख़ातमा, ख़ात्मा, खातमा, खात्मा, निष्पत्ति, परिणति, पारायण, विसर्जन, व्यवधान, सफाया, समाप्ति

एखादी गोष्ट संपण्याची क्रिया.

लोकमान्य टिळकांच्या निधनाने स्वातंत्र्य लढ्यातील एका पर्वाचा शेवट झाला.
अंत, अखेर, इति, इतिश्री, तड, पूर्णविराम, शेवट, समाप्ती, समारोप, सांगता

The act of ending something.

The termination of the agreement.
conclusion, ending, termination
४. संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / असामाजिक कार्य
    संज्ञा / निर्जीव / अमूर्त / कार्य / शारीरिक कार्य

अर्थ : किसी मनुष्य, प्राणी आदि को जान-बूझकर किसी उद्देश्य से मार डालने की क्रिया।

उदाहरण : किसी भी प्राणी की हत्या महापाप है।

पर्यायवाची : अपघात, अवघात, आर, आलंभ, आलंभन, आलम्भ, आलम्भन, आहनन, उज्जासन, कत्ल, क़त्ल, क्राथ, ख़ून, खून, घात, जबह, निजुर, प्रमथन, प्रमाथ, प्रहण, मर्डर, मारण, मारन, वध, विघात, विशसन, संग्रहण, संघात, सङ्ग्रहण, सङ्घात, हत्या, हनन

एखाद्या माणसाला किंवा जनावराला मुद्दाम एखाद्या उद्देशाने मारून टाकची क्रिया.

बळी देण्याच्या प्रथेमुळे अनेक पशुंची हत्या होत असते.
खून, वध, संहार, हत्या

The act of terminating a life.

kill, killing, putting to death
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।