सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
हिन्दी शब्दकोश से हिलना शब्द का अर्थ तथा उदाहरण पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों के साथ।

हिलना (क्रिया)

१. क्रिया / कर्मसूचक क्रिया / गतिसूचक

अर्थ : अपने स्थान पर कुछ इधर-उधर होना।

उदाहरण : हवा में पत्ते हिल रहे हैं।

पर्यायवाची : अहरना, अहलना, डुलना, डोलना, लरजना, हलना, हिलना-डुलना, हिलना-डोलना

एकदा एका बाजूला आणि मग दुसर्‍या बाजूला तोल जाईल असे हलणे.

वार्‍याच्या झुळुकीबरोबर रोपे डुलतात
चालताना हत्ती झुलतो.
झुलणे, डुलणे, डोलणे

Move back and forth or sideways.

The ship was rocking.
The tall building swayed.
She rocked back and forth on her feet.
rock, shake, sway
२. क्रिया / कर्मसूचक क्रिया / परिवर्तनसूचक

अर्थ : अपनी जगह से ज़रा आगे बढ़ना या इधर-उधर होना।

उदाहरण : कहने के बाद भी वह अपनी जगह से नहीं सरका।

पर्यायवाची : अपसवना, खसकना, खिसकना, टसकना, डगना, डिगना, सरकना, हटना

आपल्या जागेवरून मागेपुढे किंवा आजूबाजूस हलणे.

तो मला जागा देण्यासाठी सरकला.
सरकणे, सरणे, हलणे, हालणे

Move very slightly.

He shifted in his seat.
agitate, budge, shift, stir
३. क्रिया / अवस्थासूचक क्रिया

अर्थ : कसाव कम हो जाना या ढीला होना।

उदाहरण : इस मशीन के सभी पुर्जे हिल रहे हैं।

आवळून घट्ट केलेला सैल होणे.

ह्या यंत्राचे सर्व भाग हलत आहेत.
हलणे

Shake or vibrate rapidly and intensively.

The old engine was juddering.
judder, shake
मुहावरे भाषा को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। हिन्दी भाषा के मुहावरे यहाँ पर उपलब्ध हैं।