பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அமைதியில்லா என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அமைதியில்லா   பெயரடை

பொருள் : மனத்தில், முகத்தில் குழப்பமான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : அமைதியில்லா மனது எந்த வேலையிலும் ஈடுபடாது

ஒத்த சொற்கள் : அமைதியற்ற


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief.

Too upset to say anything.
Spent many disquieted moments.
Distressed about her son's leaving home.
Lapsed into disturbed sleep.
Worried parents.
A worried frown.
One last worried check of the sleeping children.
disquieted, distressed, disturbed, upset, worried

चौपाल