പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അശാന്തമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അശാന്തമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ശാന്തമല്ലാത്ത.

ഉദാഹരണം : അശാന്തമായ മനസ്സ് ഒരു കാര്യത്തിലും ഉറച്ചു നില്ക്കില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : കലുഷതമായ


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief.

Too upset to say anything.
Spent many disquieted moments.
Distressed about her son's leaving home.
Lapsed into disturbed sleep.
Worried parents.
A worried frown.
One last worried check of the sleeping children.
disquieted, distressed, disturbed, upset, worried

चौपाल