सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
Meaning of word Equus caballus from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

Meaning : Solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times.

Synonyms : horse

ओझे वाहणे, गाडी ओढणे किंवा बसण्यासाठी उपयोगात आणला जाणारा, शींग नसलेला एक चतुष्पाद प्राणी.

प्राचीन काळापासून अरबस्थानातले घोडे प्रसिद्ध आहेत.
अश्व, घोडा, तुरंग, तुरंगम, तुरग, वारू, हय