सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
Meaning of word musical mode from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

musical mode (noun)

Meaning : Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

Synonyms : mode

संगीत में किसी राग का परिवर्तित रूप।

प्रत्येक राग की प्रायः छह रागिनियाँ मानी गई हैं।
रागनी, रागिणी, रागिनी

एक रागिणी.

संगीतकार परासी गात आहे.
परासी

संपूर्ण जातीची एक रागिनी.

नाटिकाची उत्पत्ती हमीर रागापासून झाली असे म्हटले जाते.
नाटिका

एक रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ तनक गात आहे.
तनक

एक राग ज्याला मेघरागाचा पुत्र मानले जाते.

कुसुम दुपारी गायला जातो.
कुसुम

एक राग.

तो कल्याण गात आहे.
कल्याण

संपूर्ण जातीची एक रागिणी.

गौडी रात्रीच्या प्रथम प्रहरी गायली जाते.
गौडी

एक प्रकारची रागिणी.

गुरुजींनी आज कौशिका,कामिनी इत्यादी रागिण्यांविषयी सांगितले.
कौशिका

एक रागिणी.

संगीशास्त्रज्ञ रम्या गात आहेत.
रम्या

एक रागिणी.

सैंधवी ही संपूर्ण जातीची एक रागिणी आहे.
सैंधवी

संपूर्ण जातीचा एक राग.

छायानट हा संध्याकाळी गायला जातो.
छायानट

एक संकर रागिणी.

भटियारी ही एक संपूर्ण जातीची एक संकर रागिणी आहे.
भटियारी

एक रागिणी.

गोंडकिरी ही गोंड राग ह्याचाच एक प्रकार आहे.
गोंडकिरी

संपूर्ण जातीचा एक राग.

संगीतज्ञ सुघराईकानडा गात आहे.
सुघराईकानडा

एक संकर रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ जयेती गात आहेत.
जयेती

एक रागिणी.

गायक वसंतभैरवी गात आहे.
वसंतभैरवी

एक प्रकारची रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ झुमरी गात आहेत.
झुमरी

एक राग.

कदंबनटात सर्व शुद्ध स्वर येतात.
कदंबनट

एक रागिणी.

लीलावती ही संपूर्ण जातीची रागिणी आहे.
लीलावती

एक रागिणी.

संगीतकार देवालाविषयी सांगत आहेत.
देवाला

एक रागिणी.

संगीतज्ञ चेतकी गात आहेत.
चेतकी

एक राग.

गायक मेवाड राग गात आहे.
मेवाड

संपूर्ण रागची एक रागिणी.

झिंजौती दिवसाच्या चौथ्या प्रहरी गायली जाते.
झिंजोती, झिंजौती

२१ दंडापासून २४ दंडापर्यंत गायली जाणारी संपूर्ण जातीची एक रागिणी.

गायक भीमपलाशी गात आहे.
भीमपलाशी

संपूर्ण जातीची एक रागिणी.

तंभावती रात्रीच्या दुसर्‍या प्रहरी गायली जाते.
तंभावती

संपूर्ण जातीची एक रागिणी.

संगीतज्ञ कावेरी गात आहेत.
कावेरी

एक प्रकारचा राग.

चाचर हा वसंत ऋतूत गायला जातो.
चाचर

संपूर्ण जातीचा का एक राग.

बिहागडामध्ये सर्व शुद्ध स्वर असतात.
बिहागडा

एक रागिणी.

संगीतकार हर्षनिस्वनी गात आहेत.
हर्षनिस्वनी

एक रागिणी.

आनंदभैरवीला भैरव रागची एक रागिणी मानले जाते.
आनंदभैरवी

संपूर्ण जातीचा एक राग.

गायक शहाना ऐकवत आहे.
शहाना

एक राग.

श्रोते संगीतज्ञाला महर्षी ऐकवण्यास आग्रह करत होते.
महर्षी

एक रागिणी.

संगीतकार प्रदीपिका गात आहेत.
प्रदीपिका

एक रागिणी.

बहारगुर्जरी ही संपूर्ण जातीची एक रागिणी आहे.
बहारगुर्जरी

एक राग.

गायिका आशा हा राग शिकवत आहे.
आशा

एक संकर रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ लच्छासाख गात आहेत.
लच्छासाख

एक रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ सौराटीविषयी सविस्तर सांगत आहेत.
सौराटी

एक रागिणी.

श्रोत्यांच्या आग्रहाखातर संगीतशास्त्रज्ञाने चंदावती ऐकवली.
चंदावती

रात्रीच्या तिसर्‍या प्रहरात गायला जाणारा एक राग.

मैफिलीत गवयाने मालकंस खूप छान म्हटला.
मालकंस, मालकौंस

एक रागिणी.

श्रोत्यानी गायकाला सरस्वतीबद्दल माहिती द्यायला सांगितले.
सरस्वती

एक रागिणी.

धनाश्रीला श्रीरागची तिसरी पत्नी मानले जाते.
धनाश्री

एक रागिणी.

संगीतशास्त्रज्ञ मोटकी गात आहेत.
मोटकी

एक राग.

द्राविडगोड हा रात्रीच्या वेळी गायला जातो.
द्राविडगोड

संपूर्ण जातीचा एक राग.

संगीतज्ञ वसंतमारू गात आहे.
वसंतमारू

एक संकरित राग.

कौशिकीकानडा हा कौशिकी आणि कान्हडा यांच्या संयोगाने बनला आहे.
कौशिकीकानडा

एक राग.

कामोद ह्या रागाचा गानसमय रात्रीचा पहिला प्रहर आहे.
कामोद

एक राग.

नायकला दीपक रागचा पुत्र मानले जाते.
नायक

संपूर्ण जातीचा एक राग.

श्रीपासून कित्येक राग उत्पन्न झाले आहेत.
श्री, श्रीराग

गाण्यातील एक राग.

दीपक हा राग सायंकाळी गातात.
दीपक

एक संकर रागिणी.

संगीतज्ञ मालावती ऐकवत आहेत.
मालावती

एक रागिणी.

मध्यरात्र हा पहाडीचा गानसमय आहे.
पहाडी