सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अधम शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अधम (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : पाप करणारा.

उदाहरणे : परमेश्वराला शरण गेल्याने पापी मनुष्यालाही सद्गती लाभते

समानार्थी : पतित, पातकी, पापकर्मी, पापी

जो पाप करता हो या पाप करने वाला।

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब-जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है,तब-तब प्रभु अवतार लेकर पापी व्यक्तियों का संहार कर देते हैं।
अघायु, अघी, अधम, अधर्मात्मा, अधर्मिष्ट, अधर्मी, अधार्मिक, अनाचारी, अपकृष्ट, अपत, अपति, अपमारगी, अपमार्गी, अपराधी, अयाज्य, अवद्य, अवर, अवरव्रत, इतर, कलुष, कुमार्गी, नीच, पतित, पातकी, पापकर्मा, पापकर्मी, पापाचारी, पापात्मा, पापी, पामर, पाष्मा, बीभत्स, मलिन, म्लेच्छ, वीभत्स, हीनव्रत

Having committed unrighteous acts.

A sinful person.
sinful, unholy, wicked
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : उत्तम किंवा मध्यम नाही असा खालच्या प्रतीचा.

उदाहरणे : तुझ्या नीच वागणुकीचा मला कंटाळा आलाय.

समानार्थी : कुत्सिक, नीच, भिकार, भुक्कड, वाईट, हलका, हीन

Low or inferior in station or quality.

A humble cottage.
A lowly parish priest.
A modest man of the people.
Small beginnings.
humble, low, lowly, modest, small
३. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : उत्तम किंवा मध्यम नाही असा खालच्या प्रतीचा.

उदाहरणे : त्याचे वागणे अगदीच निकृष्ट आहे.

समानार्थी : कुत्सिक, निकृष्ट, भिकार, भुक्कड, वाईट, हलका, हीन

अधम (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : पाप करणारी व्यक्ती.

उदाहरणे : त्या पाप्याला माफी मिळण्याची शक्यताच नाही.

समानार्थी : खवीस, पतित, पातकी, पापकर्मी, पापी

वह जो पाप करे या पाप करनेवाला व्यक्ति।

पापियों का जीवन अशांति से भरा होता है।
खबीस, नीच, पतित, पातकी, पापकर्मी, पापाचारी, पापात्मा, पापी, पाष्मा

A person who sins (without repenting).

evildoer, sinner