सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अपकार शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अपकार (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : नुकसान,दुखापत वैरे करण्याची क्रिया.

उदाहरणे : उपकाराची फेड अपकाराने करू नये

समानार्थी : अकल्याण, अहित

हित का विरोधी भाव।

किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए।
अकल्याण, अनभल, अनहित, अनिष्ट, अनुपकार, अनैस, अपकार, अपकृति, अपचार, अहित, क्षति, घात, नुकसान, नुक़सान, हानि

The act of damaging something or someone.

damage, harm, hurt, scathe
२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम

अर्थ : उपकाराच्या विपरीत काम किंवा अनुचित वा वाईट काम.

उदाहरणे : कोणाचेही नुकसान नको करू.

समानार्थी : क्षति, नुकसान, हानी

उपकार के विपरीत काम या अनुचित या बुरा काम।

किसी का नुकसान मत करो।
अकाज, अकारज, अनर्थ, अपकार, अपकृति, अपच्छेद, क्षति, गजब, गज़ब, ग़ज़ब, नुकसान, नुक़सान, बदी, बिगाड़, हरज, हर्ज, हानि

A damage or loss.

detriment, hurt