सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अपमानित शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अपमानित (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याचा अपमान झाला आहे असा.

उदाहरणे : असे अपमानित जिणे कुठवर जगायचे?

Made to feel uncomfortable because of shame or wounded pride.

Too embarrassed to say hello to his drunken father on the street.
Humiliated that his wife had to go out to work.
Felt mortified by the comparison with her sister.
embarrassed, humiliated, mortified