सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अवडंबर शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अवडंबर (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम

अर्थ : दिखाऊपणाचे वागणे.

उदाहरणे : संतांनी देवाच्या नावावर चाललेल्या ढोंगावर कडाडून हल्ला चढवला

समानार्थी : आडंबर, ढोंग, थोतांड, दंभ, पाखंड

Pretending that something is the case in order to make a good impression.

They try to keep up appearances.
That ceremony is just for show.
appearance, show