सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील अशुभ शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

अशुभ (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणवैशिष्ट्य

अर्थ : ज्यामुळे एखाद्याचे वाईट होईल अशी गोष्ट.

उदाहरणे : कुणाचेही अकल्याण चिंतू नये

समानार्थी : अकल्याण, अनहित, अनिष्ट, अमंगल, अहित

वह जिससे किसी का कल्याण, मंगल या हित न हो।

आप ही इस अमंगल को रोकने का कोई उपाय बताइए।
अकल्याण, अकुशल, अनय, अनहित, अनिष्ट, अनै, अमंगल, अमङ्गल, अरिष्ट, अशंभु, अशम्भु, अशिव, अशुभ, अश्मंत, अश्मन्त, अश्रुयस, अहित

अशुभ (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : शुभ नाही असा.

उदाहरणे : या योगामूळे कुंडलीतील इतर अशुभ योगांचा नाश होतो.

समानार्थी : अमंगळ

जो शुभ न हो।

बिल्ली के द्वारा रास्ता काटा जाना अशुभ माना जाता है।
अक्षेम, अमंगल, अमङ्गल, अमांगलिक, अमाङ्गलिक, अरिष्ट, अशुभ, दग्ध, मनहूस

Marked by or promising bad fortune.

Their business venture was doomed from the start.
An ill-fated business venture.
An ill-starred romance.
The unlucky prisoner was again put in irons.
doomed, ill-fated, ill-omened, ill-starred, unlucky
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : कल्याणकारक नसलेला.

उदाहरणे : असे अकल्याणकारक कृत्य करण्यापेक्षा उगे राहणे बरे.

समानार्थी : अकल्याणकारक, अनिष्ट

Having or exerting a malignant influence.

Malevolent stars.
A malefic force.
evil, malefic, malevolent, malign