सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील उघडणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

उघडणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : विशिष्ट ठिकाणच्या नेहमीच्या कामकाजाची सुरुवात होणे.

उदाहरणे : आमचे कार्यालय सकाळी दहा वाजता उघडते

२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखादे उपकरण वा यंत्र ह्याच्या दुरुस्ती इत्यादीसाठी त्याचे अवयव वेगळे करणे.

उदाहरणे : घड्याळवाल्याने घड्याळ्यात मसाला भरण्यासाठी ते उघडले.

३. क्रियापद / क्रियावाचक / संप्रेषणवाचक

अर्थ : गुप्त किंवा रहस्यमय गोष्ट प्रकट करणे वा सांगणे.

उदाहरणे : काल तिने प्रेमविवाहचे गुपित उघड केले.
त्याने सर्व नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढले.

समानार्थी : उघड करणे, उघडकीस आणले, बाहेर काढणे

४. क्रियापद / क्रियावाचक / निर्मितीवाचक

अर्थ : बँक इत्यादीमध्ये खाते सुरू करणे.

उदाहरणे : आजच त्याने स्टेट बँकेत खाते उघडले.

५. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : कालवा, वाट इत्यादी लोकांच्या वापरासाठी खुली करणे.

उदाहरणे : दहा दिवसानंतर कालवा उघडणार.

६. क्रियापद / क्रियावाचक / निर्मितीवाचक

अर्थ : नव्याने सुरू करणे.

उदाहरणे : त्याने सोन्याचांदीचे दुकान उघडले.

समानार्थी : काढणे

७. क्रियापद / घडणे / बदलदर्शक

अर्थ : पाऊस थांबून आकाश मोकळे होणे.

उदाहरणे : चार दिवसांनी आज पाऊस उघडला.

समानार्थी : खुलणे

८. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : अडसर निघून मोकळे होणे.

उदाहरणे : एकाएकी समोरचे दार उघडले

९. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : झाकण, अडसर इत्यादी काढून मोकळे करणे.

उदाहरणे : तिने लगबगीने दार उघडले

१०. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : संगणकात एखादी फाईल इत्यादी उघडणे.

उदाहरणे : सुरवातीला तुम्ही एक फाईल उघडा.

उघडणे साठी अंग्रेजी भाषेचे समानार्थी शब्द: bring out, get going, go, open, open up, reveal, start, uncover, unscrew, unveil

उघडणे (नाम)

१. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : एखाद्या एखादी वस्तू उपलब्ध किंवा मिळवून देणे.

उदाहरणे : आम्ही येण्या-जाण्याकरिता वाहनदेखील देतो
तुमच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी एक समिती कक्ष उघडण्यात आली आहे.

समानार्थी : देणे