सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील उदासीन शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

उदासीन (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक
    विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : आसक्त्त नसलेला.

उदाहरणे : ते त्यागी वृत्तीचे अनासक्त कर्मयोगी आहेत

समानार्थी : अनासक्त, विरक्त, विरागी, वीतराग

Showing lack of emotional involvement.

Adopted a degage pose on the arm of the easy chair.
She may be detached or even unfeeling but at least she's not hypocritically effusive.
An uninvolved bystander.
degage, detached, uninvolved
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : एखाद्या गोष्टीतून मन उडालेला.

उदाहरणे : उदास माणसाला कशातच रस वाटत नाही

समानार्थी : उदास, खिन्न

Experiencing or showing sorrow or unhappiness.

Feeling sad because his dog had died.
Better by far that you should forget and smile / Than that you should remember and be sad.
sad
३. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : सांसारिक गोष्टींबद्दल ज्याला राग अथवा लोभ वाटत नाहीत असा.

उदाहरणे : वृद्धत्व, मृत्यू इत्यादी बघितल्यावर गौतम संसाराविषयी विरक्त झाले.

समानार्थी : अनासक्त, विरक्त, विरागी