सांझा करें ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील एक चतुर्थांश शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.
१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / परिमाण / वजन

अर्थ : चौथा भाग.

उदाहरणे : मी बाजारातून एक पाव चुरमुरे आणले

समानार्थी : पाव

२. नाम / भाग

अर्थ : एखाद्या वस्तू इत्यादीच्या चार भागांपैकी एक भाग.

उदाहरणे : किंमती एक चतुर्थांने खाली आल्या.

समानार्थी : चतुर्थांश, चौथा भाग

किसी वस्तु आदि के चार भागों में से एक।

इस काम का चतुर्थांश हो चुका है।
क्वॉर्टर, चतुर्थांश, चौथा भाग, चौथाई, चौथाई भाग, पाव, पौआ, पौवा

One of four equal parts.

A quarter of a pound.
fourth, fourth part, one-fourth, one-quarter, quarter, quartern, twenty-five percent

एक चतुर्थांश   विशेषण

१. विशेषण / वर्णनात्मक / संख्यादर्शक

अर्थ : समान चार भागांपैकी एक.

उदाहरणे : ह्या गोळ्याचा चतुर्थांश हिस्सा तू घे.

समानार्थी : चतुर्थांश, चौथा