सांझा करें ट्विटर वर सामायिक करा व्हाट्सएप वर सामायिक करा फेसबुक वर सामायिक करा
गूगल प्ले वर जा
मराठी शब्दकोषातील एकत्रित करणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

एकत्रित करणे   क्रियापद

१. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : (पसरलेल्या वस्तूंना )एका ठिकाणी आणून ठेवणे.

उदाहरणे : शेतकरी पसरलेले धान्य गोळा करत आहे.

समानार्थी : गोळा करणे, जमवणे, जमा करणे, पुंजवणे, पुंजविणे, पुंजाविणे, पुजावणे

(बिखरी या फैली वस्तुओं को)एक जगह लाना या इकट्ठा करना।

किसान बिखरे अनाज को एकत्रित कर रहा है।
अँजोरना, अंजोरना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, बटोरना, समेटना

Assemble or get together.

Gather some stones.
Pull your thoughts together.
collect, garner, gather, pull together
२. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : आपल्या पक्षातील लोकांना एकत्र करणे.

उदाहरणे : भांडण करण्यासाठी राकेश लोकांना गोळा करत आहे.

समानार्थी : गोळा करणे, गोळावणे, गोळाविणे, जमवणे, जमा करणे

अपने पक्ष के लोगों को एकत्र करना।

झगड़ा करने के लिए राकेश लोगों को गोलिया रहा है।
गोलियाना