सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील काढणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

काढणे (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / काम / शारीरिक कार्य

अर्थ : एखादी व्यक्ती वा वाक्य इत्यादी काढून टाकण्याची क्रिया.

उदाहरणे : त्याला पदावरून काढणे योग्य नाही.

किसी व्यक्ति अथवा वाक्य को कहीं से हटा या निकाल देने की क्रिया।

आप इसका अपसारण क्यों कर रहे हैं।
अपसारण

The act of removing.

He had surgery for the removal of a malignancy.
remotion, removal

काढणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / प्रयोजक

अर्थ : दाढी किंवा केस कापून टाकणे किंवा साफ करणे.

उदाहरणे : श्रावणानंतर बापूरावांनी आपली वाढलेली दाढी उतरली

समानार्थी : उतरणे, उतरवणे

दाढ़ी या बाल कटवाना या पूरी तरह से निकलवा देना।

मैंने नाई से दाढ़ी बनवाई।
बनवाना
२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : दूरवर जाणारा अरुंद मार्ग निर्माण करणे वा बांधणे.

उदाहरणे : ह्या धरणातून एक कालवा काढला आहे.

रेखा के समान दूर तक जाने वाली वस्तु का निर्माण करना।

सरकार ने इस बाँध से एक और नई नहर निकाली।
निकालना
३. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : आत घुसलेली वस्तू वर वा बाहेर घेणे.

उदाहरणे : आईने पायातला काटा काढला.

अंदर धँसी हुई चीज़ को बाहर करना।

नाई ने पैर का काँटा निकाला।
निकालना

Remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract.

Remove a threat.
Remove a wrapper.
Remove the dirty dishes from the table.
Take the gun from your pocket.
This machine withdraws heat from the environment.
remove, take, take away, withdraw
४. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या पदार्थात पडलेली वस्तू बाहेर काढणे वा ती वस्तू बाजूला करणे.

उदाहरणे : त्याने दुधातली माशी काढली.

किसी वस्तु में पड़ी या गिरी हुई वस्तु बाहर करना या हटाना।

उसने दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाला।
निकालना, बाहर करना
५. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : निरुपयोगी वस्तू बाहेर काढून टाकणे.

उदाहरणे : दिवाळीच्या अगोदरच सगळी रद्दी बाहेर काढली.

व्यर्थ जानकर बाहर करना।

दीवाली से पूर्व ही मैंने घर की सारी रद्दी निकाली।
निकालना

Remove unwanted substances from, such as feathers or pits.

Clean the turkey.
clean, pick
६. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : अग्नीवर पदार्थ शिजवून तयार करणे.

उदाहरणे : फक्त पाच मिनिटे थांबा! आताच पुर्‍या काढतो.

समानार्थी : तयार करणे

७. क्रियापद / क्रियावाचक / बदलवाचक

अर्थ : त्या स्थानावर राहू न देणे किंवा स्थानवरून दूर करणे.

उदाहरणे : कोणीतरी माझे नाव मतदार यादीतून गाळले.

समानार्थी : उडवणे, उडविणे, गाळणे, वगळणे

८. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : एखादी नवी वस्तू तयार करणे अथवा शोधणे अथवा बाजारात आणणे.

उदाहरणे : ह्या कंपनीने चार नव्या मोटारी काढल्या आहेत.

कोई नई वस्तु तैयार होना या नई बात का पता चलना।

टाटा से कार के चार नए मॉडल निकले हैं।
आविष्कृत करना, निकलना

Make something new, such as a product or a mental or artistic creation.

Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather.
They developed a new technique.
develop
९. क्रियापद / अवस्थावाचक

अर्थ : काढून टाकणे.

उदाहरणे : आर्थिक मंदीमुळे बर्‍याच कामगारांना कामावरून काढले.

समानार्थी : कमी करणे, काढून टाकणे

१०. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : स्थान, पद सोडण्यासा विवश करणे.

उदाहरणे : व्यवस्थापकाने काही कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले.

समानार्थी : हटवणे, हटविणे

११. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्याच्या वर चिकटलेल्या किंवा एखाद्याच्या वरच्या वस्तुला वेगळे करणे.

उदाहरणे : खाटीकाने कोंबडीची कातडी काढली.

लिपटी हुई या ऊपरी वस्तु को अलग करना।

कसाई बकरे की खाल उतार रहा है।
उकालना, उकेलना, उचाटना, उचाड़ना, उचारना, उचालना, उचेड़ना, उचेलना, उछाँटना, उतारना, उधेड़ना

Peel off the outer layer of something.

peel off
१२. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : झार्‍याच्या सहाय्याने कढईतून पूरी इत्यादी तलून काढणे.

उदाहरणे : सीमा पाहुण्यांसाठी पुर्‍या काढत होती.

छनौटे आदि की सहायता से कड़ाही में से पूरी,पकवान आदि निकालना।

वह मेहमानों के लिए पकौड़ी छान रही है।
कच्ची पूरियाँ मत छानो।
काढ़ना, छानना
१३. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : एखाद्या वस्तूने आपल्यामधून काही बाहेर टाकणे.

उदाहरणे : ही गाडी खूप धूर सोडते.

समानार्थी : टाकणे, फेकणे, सोडणे

किसी वस्तु का अपने में से कुछ बाहर फेंकना।

यह गाड़ी बहुत धुआँ छोड़ती है।
छोड़ना, देना, निकालना
१४. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : विशेषतः उपयोगासाठी एखादी गोष्ट मनात आणणे.

उदाहरणे : महागाईपासून वाचण्यासाठी त्याने एक नवीन कल्पना काढली आहे.

ध्यान में लाना विशेषकर उपयोग करने के लिए।

उसने महँगाई से बचने के लिए एक नई तरकीब निकाली है।
निकालना
१५. क्रियापद / घडणे

अर्थ : फोटो इत्यादी तयार होणे.

उदाहरणे : तुमचा फोटो काढला आहे.

समानार्थी : खेचणे

कैमरे में तस्वीर आदि का खिंच जाना।

आपका फोटो खिंच गया है।
आना, उतरना, खिंचना, खिचना, बनना
१६. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : मिसळलेली किंवा लागलेली वस्तू वेगळी करणे.

उदाहरणे : तो मधमाश्याच्या पोळ्यातून मध काढत आहे.

मिली, सटी या लगी हुई चीज़ अलग करना।

वह मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल रहा है।
निकालना
१७. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : उत्तीर्ण होणे.

उदाहरणे : मी ह्या परीक्षेत तीन पेपर काढेन.

पास करना।

मैं तीन पेपर तो निकाल लूँगा पर चौथे के बारे में कह नहीं सकता।
निकालना

Go successfully through a test or a selection process.

She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now.
make it, pass
१८. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : एखाद्या मार्गावरून चालवणे वा घेऊन जाणे.

उदाहरणे : ह्या वर्षी मोर्चा मुख्य मार्गावरून न काढता दुसर्‍याच मार्गावरून काढला.

कहीं से होकर चलाना या ले जाना।

इस वर्ष झाकियाँ मुख्य मार्ग से होकर निकाली गईं।
ताऊजी ने अपने इकलौते बेटे की बारात बड़ी धूम-धाम से निकाली।
निकालना
१९. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : आतून बाहेर,वर घेणे.

उदाहरणे : मनीषने टोपातून भात काढला.
त्याने विहिरीतून पाणी काढले.

अन्दर से कोई सामान आदि बाहर करना या लाना।

मनीष ने बटलोई से भात निकाला।
काढ़ना, निकालना

Bring, take, or pull out of a container or from under a cover.

Draw a weapon.
Pull out a gun.
The mugger pulled a knife on his victim.
draw, get out, pull, pull out, take out
२०. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : कपडे, दागिने वगैरे घातलेली वस्तू अंगावरून दूर करणे.

उदाहरणे : एक एक करून त्याने अंगावरचे दागिने उतरले.

समानार्थी : उतरणे, उतरवणे

पहनी हुई वस्तु को अलग करना।

बच्चे ने स्नान करने के लिए अपने कपड़े उतारे।
उतारना, खोलना, निकालना

Remove (someone's or one's own) clothes.

The nurse quickly undressed the accident victim.
She divested herself of her outdoor clothes.
He disinvested himself of his garments.
disinvest, divest, strip, undress
२१. क्रियापद / क्रियावाचक / निर्मितीवाचक

अर्थ : नव्याने सुरू करणे.

उदाहरणे : त्याने सोन्याचांदीचे दुकान उघडले.

समानार्थी : उघडणे

नए सिरे से आरम्भ करना।

पड़ोसी ने बरतन की एक और दुकान खोली।
यहाँ के सभी कर्मचारियों ने केनरा बैंक में खाता खोला है।
खोलना

Start to operate or function or cause to start operating or functioning.

Open a business.
open, open up
२२. क्रियापद / क्रियावाचक / निर्मितीवाचक

अर्थ : प्रसृत करणे.

उदाहरणे : शासनाने ह्या विषयावर ताबडतोब परिपत्रक काढले.

जारी करना या उपलब्ध कराना।

सरकार ने नया डाक टिकट निकाला है।
सरकार ने आतंकवादियों की एक सूची निकाली है।
चलाना, जारी करना, निकालना, लान्च करना, लॉन्च करना
२३. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : पद, स्थान इत्यादींपासून दूर करणे.

उदाहरणे : त्याला कामावरून काढले.

समानार्थी : हाकलणे

स्थान, स्वामित्व, अधिकार, पद आदि से अलग करना।

मालिक ने रहमान को नौकरी से निकाल दिया।
खलाना, दरवाजा दिखाना, निकालना, बाहर करना
२४. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : उपस्थित करणे.

उदाहरणे : कारण नसताना त्यांनी वाद उकरून काढला.

२५. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : थाटाने फिरवत नेणे.

उदाहरणे : लग्नात मुलाकडची मंडळी नाचून वरात काढतात.

समानार्थी : मिरवणे

२६. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : रेखांच्या साहाय्याने एखादा आकार इत्यादी तयार करणे.

उदाहरणे : त्याने घराचा नकाशा काढला.

समानार्थी : रेखाटणे

लकीरों से आकार या रूप बनाना।

वह घर का नक्शा खींच रहा है।
ईंचना, ईचना, ऐंचना, खींचना, खीचना

Make a mark or lines on a surface.

Draw a line.
Trace the outline of a figure in the sand.
delineate, describe, draw, line, trace
२७. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : प्रकाशचित्रक वा छायाचित्रक ह्यांतून चित्र वा दृश्य टिपणे.

उदाहरणे : मी खूप चांगली छायाचित्रे काढतो.

समानार्थी : घेणे

कैमरे से फोटो लेना।

रुपेन्द्र बहुत बढ़िया फोटो खींचता है।
ईंचना, ईचना, ऐंचना, खींचना, खीचना, तस्वीर खींचना, तस्वीर खीचना, तस्वीर लेना, फोटो खींचना, फोटो खीचना

Record on photographic film.

I photographed the scene of the accident.
She snapped a picture of the President.
photograph, shoot, snap
२८. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : कामावरून काढणे.

उदाहरणे : तिचे काम आम्हाला जमले नाही म्हणून तिला काढले.

नौकरी से अलग करना।

मैंने अपनी पुरानी बाई को छुड़ा दिया।
छुड़ाना, छोड़ाना

Remove from a position or an office.

remove
२९. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : कोष, थैली इत्यादींमधून एखादी वस्तू बाहेर घेणे.

उदाहरणे : राजाने म्यानातून तलवार बाहेर काढताच सगळ्यांचा थरकाप उडाला.

कोष, थैले आदि में से किसी वस्तु को जल्दी से या झटके के साथ बाहर निकालना।

राजा ने म्यान से तलवार खींची।
ईंचना, ईचना, ऐंचना, खींचना, खीचना

Move or pull with a sudden motion.

twitch
३०. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखादी गोष्ट अमुक एका दिशेने पुढे घेणे वा वाढवणे.

उदाहरणे : पावसाचे पाणी घरात न यावे म्हणून गवंडीने छताचा पत्रा खूपच पुढे काढला आहे.
त्याने घराच्या पाठीमागे घराला लागून न्हाणीघर काढले आहे.

किसी ओर को या आगे की ओर बढ़ाना।

राजमिस्त्री ने मकान का छज्जा गली तक निकाला।
निकालना
३१. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : बाहेर काढणे.

उदाहरणे : आईने त्याला घरातून काढले.

किसी सीमा के उस पार करना या बाहर करना।

उसने अपने शराबी भाई को घर से निकाला।
निकालना, निर्गत करना, बहरियाना, बहिराना, बाहर करना, बाहर का रास्ता दिखाना
३२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : एखाद्याच्या बाजूने पुढे घेऊन जाणे.

उदाहरणे : वाहनचालकाने गाडी ट्रकच्या पुढे नेली.

समानार्थी : नेणे

किसी के आगे बढ़ा ले जाना।

ड्राइवर ने कार ट्रक से आगे निकाली।
उकतारना, निकालना, पार कराना, बढ़ाना

Travel past.

The sports car passed all the trucks.
overhaul, overtake, pass
३३. क्रियापद / क्रियावाचक

अर्थ : एखादे मान इत्यादी काढण्यासाठी गणना इत्यादी करणे.

उदाहरणे : तुम्ही ह्या संख्यांची सरासरी काढा.

कोई मान आदि प्राप्त करने के लिए गणन आदि करना।

आप इन संख्याओं का औसत निकालिए।
निकालना

Establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study.

Find the product of two numbers.
The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize.
ascertain, determine, find, find out