सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील कुतूहल शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

कुतूहल (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / जाणीव

अर्थ : ज्ञानाची किंवा एखादी गोष्ट माहीत करून घेण्याची इच्छा.

उदाहरणे : लहान मुलांच्या मनात प्रत्येक गोष्टीबद्दल जिज्ञासा असते

समानार्थी : उत्सुकता, औत्सुक्य, जिज्ञासा, ज्ञानेच्छा

कोई बात जानने की अत्यधिक इच्छा।

बालकों के मन में हर एक चीज़ के प्रति जिज्ञासा होती है।
अनुयोग, उत्कंठा, उत्कण्ठा, उत्सुकता, कुतूहल, कौतुक, कौतूहल, जिज्ञासा

A state in which you want to learn more about something.

curiosity, wonder