सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील कौरव शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

कौरव (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : कुरु राजाचे मुलेबाळे.

उदाहरणे : महाभारताचे युद्ध कौरव व पांडवांमध्ये झाले होते

कुरु राजा की संतान।

कौरव और पांडव कुरुवंशी थे।
कुरवंशज, कुरुवंशी, कौरव
२. नाम / सजीव / प्राणी / पक्षी

अर्थ : आकाराने मध्यम हंसाएवढा, पाढऱ्या मानेचा काळा ढोक.

उदाहरणे : कामऱ्या ढोकाची उंची सुमारे तीन फूट असते.

समानार्थी : कांडेसूर, कामरा ढोक, कामऱ्या, कामऱ्या ढोक, कामऱ्या ढोकरू, काळा करढोक, काळा बगळा, काळा बुजा, काळा भुज्या, कृष्णवलाक, कोलदेव, खुबळ, चनक, चिमणा ढोक, ढोक, बुजे, भुज्या

३. नाम / समूह

अर्थ : धृतराष्ट्राचे शंभर पुत्र.

उदाहरणे : कौरव आणि पांडवांच्या महाभारत युद्धात पांडव विजयी झाले होते.

धृतराष्ट्र के सौ पुत्र।

कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए।
कौरव, धार्तराष्ट्रीय

Any number of entities (members) considered as a unit.

group, grouping