सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील गच्च शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

गच्च (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याचा भाग वा अंश एकमेकांना खेटून आहेत असा.

उदाहरणे : कालडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गर्द, गुडुप, घनघोर, घनदाट, घोर, दाट, निबिड, सघन

जिसके अवयव या अंश पास-पास या सटे हों या जो बहुत पास-पास हों।

शिकार सघन वन में प्रवेश कर गया और शिकारी खाली हाथ लौट आया।
अबिरल, अविरल, गझिन, गहन, गुंजान, घना, घनेरा, निविड़, निविरीस, बीझा, संघात, सघन, सङ्घात
२. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याच्या भागांचे वा अंशांचे दर एकक क्षेत्रफळाशी अथवा दर एकक घनफळाशी असणारे प्रमाण हे सर्वसामान्याच्या तुलनेत अधिक आहे असा.

उदाहरणे : कोलडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गर्द, गुडुप, घनघोर, घनदाट, घोर, दाट, निबिड, सघन

पास-पास बसा हुआ।

वह घनी बस्ती में रहता है।
घना, सघन

गच्च (क्रियाविशेषण)

१. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : खूप भरून.

उदाहरणे : बस खच्चून भरून आली

समानार्थी : खचाखच, खच्चून

कसकर।

यह झोला कपड़ों से ठसाठस भरा है।
खचाखच, ठसाठस, ठुँसाठुँस, ठुसाठुस

In a tight or constricted manner.

A tightly packed pub.
tightly
२. क्रियाविशेषण / पद्धतदर्शक

अर्थ : सुटणार नाही असे धरून.

उदाहरणे : पोलिसाने चोराची मान गच्च धरली होती.

समानार्थी : आवळून, घट्ट

जिसे छुड़ा न पाए, इस तरह से।

उसने कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली।
कसकर, दृढ़ता से, मजबूती से, मज़बूती से

Securely fixed or fastened.

The window was tightly sealed.
tightly

अर्थ : निघणार किंवा उघडणार नाही असे.

उदाहरणे : पावसाळ्यात लाकडाचे दार फुगल्यामुळे गच्च बसले.

समानार्थी : घट्ट, जाम