सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील गर्द शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

गर्द (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याचा भाग वा अंश एकमेकांना खेटून आहेत असा.

उदाहरणे : कालडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गच्च, गुडुप, घनघोर, घनदाट, घोर, दाट, निबिड, सघन

जिसके अवयव या अंश पास-पास या सटे हों या जो बहुत पास-पास हों।

शिकार सघन वन में प्रवेश कर गया और शिकारी खाली हाथ लौट आया।
अबिरल, अविरल, गझिन, गहन, गुंजान, घना, घनेरा, निविड़, निविरीस, बीझा, संघात, सघन, सङ्घात
२. विशेषण / वर्णनात्मक / रंगदर्शक

अर्थ : रंगाची दाट छटा असलेला.

उदाहरणे : ह्या चित्रात गडद जांभळ्या रंगाचा फार छान उपयोग केला आहे.

समानार्थी : गडद, गहिरा

जो गहरे रंग का हो।

जलसेना की वर्दी गाढ़े नीले रंग की होती है।
गहरा, गाढ़ा
३. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याच्या भागांचे वा अंशांचे दर एकक क्षेत्रफळाशी अथवा दर एकक घनफळाशी असणारे प्रमाण हे सर्वसामान्याच्या तुलनेत अधिक आहे असा.

उदाहरणे : कोलडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गच्च, गुडुप, घनघोर, घनदाट, घोर, दाट, निबिड, सघन

पास-पास बसा हुआ।

वह घनी बस्ती में रहता है।
घना, सघन