सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील गोडी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

गोडी (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / जाणीव

अर्थ : मनाचा कल.

उदाहरणे : रामला पुस्तके जमविण्याची आवड आहे.

समानार्थी : आवड, शौक, हौस

२. नाम / अवस्था
    नाम / निर्जीव / अमूर्त / गुणवैशिष्ट्य

अर्थ : गोड असण्याचा भाव.

उदाहरणे : तिच्या बोलण्यात विलक्षण गोडवा आहे.

समानार्थी : गोडपणा, गोडवा, महुरता, महूरता, माधुर्य, मिठास, मिठ्ठास

मीठे होने की अवस्था या भाव।

खीर की मिठास ठीक है।
मधुरता, मधुराई, मधुरिमा, माधुरी, माधुर्य, मिठास, मीठापन

The taste experience when sugar dissolves in the mouth.

sugariness, sweet, sweetness
३. नाम / निर्जीव / अमूर्त / मनोवैज्ञानिक लक्षण

अर्थ : चांगली, टापटीपपणाची, सौंदर्याची आवड.

उदाहरणे : घरातील सजावट ही गृहीणी रूची दर्शविते

समानार्थी : आवड, रुची

अच्छी, शिष्ट या परिष्कृत रुचि।

घर की सजावट गृहिणी की सुरुचि को दर्शाती है।
उत्तम रुचि, सुरुचि

A refined quality of gracefulness and good taste.

She conveys an aura of elegance and gentility.
elegance