सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील घनघटा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

घनघटा (नाम)

१. नाम / समूह

अर्थ : घनांचा समुदाय.

उदाहरणे : काळ्या घनघटेकडे पाहून पावसाची तीव्र आठवण झाली.

समानार्थी : घनावळी, मेघडंबर, मेघपटल

मेघों का घना समूह।

आकाश में काली घटा छाई है।
आसार, घटा, मेघ-माला, मेघमाल, मेघमाला, मेघराजि, मेघलेखा, मेघवाई, मेघावरि