सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील घनावळी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

घनावळी (नाम)

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / नैसर्गिक वस्तू
    नाम / समूह

अर्थ : दाटून आलेला काळ्या ढगांचा समूह.

उदाहरणे : आषाढामध्ये आकाशात कृष्णमेघ दाटून आले.

समानार्थी : कृष्णमेघ, घनमाला, मेघपटल, मेघमंडल, मेघमाला

आकाश में चारों ओर से घिर आए काले बादलों का समूह।

आकाश में काली घटा छाई हुई है।
काली घटा, घटाटोप, घनघोर घटा

A dark grey cloud bearing rain.

nimbus, nimbus cloud, rain cloud
२. नाम / समूह

अर्थ : घनांचा समुदाय.

उदाहरणे : काळ्या घनघटेकडे पाहून पावसाची तीव्र आठवण झाली.

समानार्थी : घनघटा, मेघडंबर, मेघपटल

मेघों का घना समूह।

आकाश में काली घटा छाई है।
आसार, घटा, मेघ-माला, मेघमाल, मेघमाला, मेघराजि, मेघलेखा, मेघवाई, मेघावरि