सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील घाणेरडा शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

घाणेरडा (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : स्वच्छ नसलेला.

उदाहरणे : भिकार्‍याचे कपडे घाणेरडे होते.
अशुद्ध रक्त शुद्ध होण्यासाठी हृदयाकडे जाते.

समानार्थी : अशुद्ध, अस्वच्छ, गचाळ, गदळ, गलिच्छ, घाण, मलिन, मळकट, मळका

Soiled or likely to soil with dirt or grime.

Dirty unswept sidewalks.
A child in dirty overalls.
Dirty slums.
Piles of dirty dishes.
Put his dirty feet on the clean sheet.
Wore an unclean shirt.
Mining is a dirty job.
Cinderella did the dirty work while her sisters preened themselves.
dirty, soiled, unclean
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : शरम वाटण्याजोगा.

उदाहरणे : अश्लील पुस्तके विकणार्‍या दुकानदाराला पोलिसांनी अटक केली

समानार्थी : अचकट विचकट, अश्लील, वाह्यात

३. विशेषण / संबंधदर्शक

अर्थ : शरम वाटण्याजोगे.

उदाहरणे : अश्लील पुस्तके विकणार्‍या दुकानदाराला पोलिसांनी अटक केली.

समानार्थी : अचकटविचकट, अश्लील, वाह्यात

नाबदान या पनाले के समान अस्पृश्य, गंदा और त्याज्य।

हमें पनालिया पत्र, पत्रिकाएँ आदि पढ़ने से बचना चाहिए।
नाबदानी, पनालिया
४. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : वर्तणूक, सवयी अथवा स्वभाव चांगला नसणारा.

उदाहरणे : वाईट मुलांबरोबर खेळू नकोस.

समानार्थी : वाईट

जिसका चाल-चलन या आदत, स्वभाव आदि अच्छा न हो।

गंदे बच्चों के साथ मत खेलो।
गंदा

Unethical or dishonest.

Dirty police officers.
A sordid political campaign.
Shoddy business practices.
dirty, shoddy, sordid
५. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : अतिशय मळलेला.

उदाहरणे : भिकाऱ्याने खूप मळके कपडे घातले होते.

समानार्थी : अतिशय मळका, खूप मळका