सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील घोर शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

घोर (नाम)

१. नाम / अवस्था / मानसिक अवस्था

अर्थ : द्विधा मनस्थिती, अडचण, मानसिक अशांती वा घाबरल्याने निर्माण होणारी मनोवस्था.

उदाहरणे : त्याची नेहमीची चिंता नाहीशी होऊन, आयुष्य सुरळीत झाले.

समानार्थी : काळजी, चिंता, चुटपुट, फिकीर, रुखरुख, विवंचना, हळहळ, हुरहुर

दुविधा, अशांति, कठिनाई तथा घबराहट से उत्पन्न मनोदशा।

मुझे दिन-रात यही चिंता लगी रहती है कि मैं इस काम को जल्द से जल्द कैसे खतम करूँ।
अंदेशा, अन्देशा, अवसेर, आध्या, चिंता, चिन्ता, धुन, धौजन, परवाह, फ़िक्र, फ़िराक़, फिकर, फिक्र, फिराक, सोच
२. नाम / सजीव / प्राणी / पौराणिक व्यक्तिरेखा

अर्थ : एक पौराणिक ऋषी ज्यांना अंगिराचे पुत्र मानले जाते.

उदाहरणे : घोर ब्रह्माचे नातू होते.

समानार्थी : घोर ऋषी

घोर (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याचा भाग वा अंश एकमेकांना खेटून आहेत असा.

उदाहरणे : कालडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गच्च, गर्द, गुडुप, घनघोर, घनदाट, दाट, निबिड, सघन

जिसके अवयव या अंश पास-पास या सटे हों या जो बहुत पास-पास हों।

शिकार सघन वन में प्रवेश कर गया और शिकारी खाली हाथ लौट आया।
अबिरल, अविरल, गझिन, गहन, गुंजान, घना, घनेरा, निविड़, निविरीस, बीझा, संघात, सघन, सङ्घात
२. विशेषण / वर्णनात्मक / प्रमाणदर्शक

अर्थ : आवश्यकतेपेक्षा जास्त.

उदाहरणे : धरणीकंपात लोकांचे भीषण नुकसान झाले.

समानार्थी : अतोनात, आतोनात, भयंकर, भयानक, भीषण

ज़रूरत से ज्यादा या बहुत ही अधिक।

भीषण वर्षा से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
अवगाढ़, कहर, गंभीर, गम्भीर, घनघोर, घोर, निविड़, प्रोथ, भयंकर, भयङ्कर, भयानक, भयावन, भयावना, भारी, भीषण

Unusually great in degree or quantity or number.

Heavy taxes.
A heavy fine.
Heavy casualties.
Heavy losses.
Heavy rain.
Heavy traffic.
heavy
३. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : ज्याच्या भागांचे वा अंशांचे दर एकक क्षेत्रफळाशी अथवा दर एकक घनफळाशी असणारे प्रमाण हे सर्वसामान्याच्या तुलनेत अधिक आहे असा.

उदाहरणे : कोलडोंगरीची झाडी घनदाट आहे.

समानार्थी : गच्च, गर्द, गुडुप, घनघोर, घनदाट, दाट, निबिड, सघन

पास-पास बसा हुआ।

वह घनी बस्ती में रहता है।
घना, सघन