सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील चिडणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

चिडणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / अभिव्यक्तिवाचक
    क्रियापद / घडणे
२. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : छोट्या छोट्या गोष्टींवर रागवणे किंवा ओरडणे.

उदाहरणे : आई हल्ली खूप चिडचिड करते.

समानार्थी : चिडचिड करणे, चिडचिडणे, चिढणे

३. क्रियापद / अवस्थावाचक / मानसिक अवस्थावाचक

अर्थ : रागाने किंवा त्रस्त होऊन बोलणे.

उदाहरणे : कार्यालयात कारकून आला नाही हे पाहून साहेब चिडले.

समानार्थी : तणतणणे, त्रागा करणे, रागावणे

४. क्रियापद / क्रियावाचक / अभिव्यक्तिवाचक

अर्थ : नाखूष होणे.

उदाहरणे : तो छोट्या छोट्या गोष्टींवर चिडतो.

समानार्थी : कावणे, रागवणे

अप्रसन्न होना।

वह बात-बात पर चिढ़ जाता है।
खिजना, खीजना, चमकना, चिढ़कना, चिढ़ना
५. क्रियापद / क्रियावाचक / अभिव्यक्तिवाचक

अर्थ : दुःखी होऊन त्रागा करणे.

उदाहरणे : मुलाच्या वाईट वागण्याने कंटाळून आई मनातल्या मनात चिडत होती.

समानार्थी : कुढणे, खिजणे, रागावणे

दुखी होकर क्रोध करना।

बेटे के गलत रवैये से तंग आकर माँ मन ही मन खीझती थी।
कुढ़ना, खिजना, खिजलाना, खिझना, खिसिआना, खिसियाना, खीजना, खीझना, झुँझलाना

Feel extreme irritation or anger.

He was chafing at her suggestion that he stay at home while she went on a vacation.
chafe