सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील जिवंत शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

जिवंत (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / अवस्थादर्शक

अर्थ : जीव, प्राण असणारा.

उदाहरणे : वाढ होणे व संवेदना जाणवणे हे जिवंत असण्याचे लक्षण आहे.

समानार्थी : जिता, जीवित, जैव, सचेतन, सजीव

जीता हुआ या जिसमें प्राण हो।

जीवित प्राणियों में आंतरिक वृद्धि होती है।
अमृत, चेतन, ज़िंदा, जानदार, जिंदा, जिन्दा, जीवंत, जीवधारी, जीवन्त, जीवित, तनुधारी, प्राणवंत, प्राणवान, प्राणिक, सजीव

Possessing life.

The happiest person alive.
The nerve is alive.
Doctors are working hard to keep him alive.
Burned alive.
A live canary.
alive, live
२. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : ताजातवाना खरा वाचेल असा.

उदाहरणे : निळू फुलेंचा जिवंत अभिनय सर्वांना खूप आवडतो.

समानार्थी : सजग

जीता-जागता।

किशोर ने रामलीला में जीवंत अभिनय किया।
जीता जागता, जीता-जागता, जीताजागता, जीवंत, जीवन्त, प्राणवंत, सजीव

Full of zest or vigor.

A racy literary style.
lively, racy