सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

ज्ञानी (नाम)

१. नाम / सजीव / प्राणी / सस्तन प्राणी / व्यक्ती

अर्थ : एखाद्या गोष्टीचे चांगले ज्ञान असलेली व्यक्ती.

उदाहरण : कागद भारतात कसा आला ह्याविषयी विद्वानांमध्ये मतभेद आहे.

पर्यायवाची : पढीक, पाढव, विद्वान

ज्ञानी के लिऐ अंग्रेजी भाषा के शब्द: initiate, learned person, pundit, savant

ज्ञानी (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : खूप विद्याध्ययन केलेला.

उदाहरण : अनेक विद्वान अभ्यासकांनी ह्या विषयावर आपली मते मांडली आहेत.

पर्यायवाची : ज्ञाता, ज्ञानवंत, बहुश्रुत, विद्वान, व्यासंगी, सुविद्य