सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

ज्ञान (नाम)

१. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध

अर्थ : एखाद्या गोष्टीची किंवा विषयाची मिळणारी माहिती.

उदाहरण : त्याला संस्कृतचे चांगले ज्ञान आहे.
माणसाला आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीचे ज्ञान असले पाहिजे

पर्यायवाची : माहिती

२. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध

अर्थ : शिक्षणातून मिळवलेली विद्वत्ता.

उदाहरण : प्राचीन काळी विद्या प्राप्तीसाठी मुलांना गुरुकुलात पाठवत असत

पर्यायवाची : विद्या

३. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध

अर्थ : मोक्ष किंवा परम पुरुषार्थ प्राप्त करून देणारे ज्ञान.

उदाहरण : सद्गुरुकृपेने भक्ताला ज्ञान प्राप्त होते.

४. नाम / निर्जीव / अमूर्त / बोध

अर्थ : शिकवण किंवा मिळणारी गोष्ट.

उदाहरण : आपल्या महाकाव्यांतून आपल्याला शिकवण मिळते की नेहमी सत्याचाच विजय होतो.

पर्यायवाची : धडा, बोध, शिकवण

ज्ञान के लिऐ अंग्रेजी भाषा के शब्द: accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, cognition, insight, knowledge, lesson, moral, noesis, penetration, skill