सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं

ज्ञामगम्य (विशेषण)

१. विशेषण / वर्णनात्मक / गुणवत्तादर्शक

अर्थ : समजण्यास किंवा जाणण्यास योग्य, माहीत होण्याजोगा.

उदाहरण : देव हा त्याच्या खरोखरच्या भक्तांकरिताच ज्ञेय असतो.

पर्यायवाची : गम्य, ज्ञेय, बोधगम्य, बोध्य