सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील ठिणगी शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

ठिणगी (नाम)

१. नाम / निर्जीव / वस्तू / नैसर्गिक वस्तू

अर्थ : आगीचा किंवा विस्तवाचा छोटासा अंश.

उदाहरणे : लहानशा ठिणगीने जंगलात आग पसरली

आग का छोटा कण या टुकड़ा।

चिनगारी पड़ते ही धोती में छेद हो गया।
अंगारी, अग्निकण, चिंगारी, चिनगारी, चिन्गारी, पतंगा, पतिंगा, स्फुर्लिंग, स्फुर्लिङ्ग, स्फुलिंग, स्फुलिङ्ग

A small fragment of a burning substance thrown out by burning material or by friction.

spark