सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील डुलणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

डुलणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : एकदा एका बाजूला आणि मग दुसर्‍या बाजूला तोल जाईल असे हलणे.

उदाहरणे : वार्‍याच्या झुळुकीबरोबर रोपे डुलतात
चालताना हत्ती झुलतो.

समानार्थी : झुलणे, डोलणे

अपने स्थान पर कुछ इधर-उधर होना।

हवा में पत्ते हिल रहे हैं।
अहरना, अहलना, डुलना, डोलना, लरजना, हलना, हिलना, हिलना-डुलना, हिलना-डोलना

Move back and forth or sideways.

The ship was rocking.
The tall building swayed.
She rocked back and forth on her feet.
rock, shake, sway
२. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : वार्‍यावर इकडे-तिकडे हलणे.

उदाहरणे : हरवीगार पिके वार्‍यावर डोलत होती.

समानार्थी : डोलणे

बार-बार आगे-पीछे, ऊपर-नीचे या इधर-उधर होना।

हरी-भरी फसलें हवा में लहरा रही हैं।
झूँमना, झूमना, झोंका खाना, लहकना, लहरना, लहराना, लहरें खाना

To extend, wave or float outward, as if in the wind.

Their manes streamed like stiff black pennants in the wind.
stream
३. क्रियापद / क्रियावाचक / हालचालवाचक

अर्थ : पाण्याच्या लाटांमध्ये झोके घेत हलणे किंवा पुढे सरकणे.

उदाहरणे : समुद्रात बोटी हेलकावत होत्या

समानार्थी : डोलणे, हेंदकाळणे, हेंदोलणे, हेंदोवणे, हेलकावणे

पानी की लहरों में झोंका खाते हुए बढ़ना या हिलना।

समुद्र में नावें लहरा रही हैं।
लहराना