सांझा करें ट्विटर पर सांझा करें व्हाट्सएप पर सांझा करें फेसबुक पर सांझा करें
Google Play पर पाएं
मराठी शब्दकोषातील डोलवणे शब्दाचा अर्थ आणि समानार्थी शब्द आणि प्रतिशब्दांसह उदाहरणे.

डोलवणे (नाम)

१. क्रियापद / प्रयोजक

अर्थ : एखाद्यास डोलण्यास प्रवृत्त करणे.

उदाहरणे : त्याच्या तालबद्ध गाण्याने सर्वांना डोलविले.

समानार्थी : डोलविणे

डोलवणे (क्रियापद)

१. क्रियापद / क्रियावाचक / शारीरिक क्रियावाचक

अर्थ : डोलेल असे करणे.

उदाहरणे : समोर उभ्या माणसाने मान डोलावली.

समानार्थी : डुलवणे, डोलावणे

चलायमान करना या किसी प्रकार की या किसी रूप में गति देना।

जरा चूल्हे पर चढ़ाई हुई तरकारी को हिला दीजिए।
चलाना, डुलाना, डोलाना, विलोड़ना, हिलाना

Move or cause to move back and forth.

The chemist shook the flask vigorously.
My hands were shaking.
agitate, shake
२. क्रियापद / क्रियावाचक / कार्यसूचक

अर्थ : डोलविण्याचे काम दुसर्‍याकडून करविणे.

उदाहरणे : मांत्रिक रोग्याला मंत्राच्या शक्तीने डोलवितो.

समानार्थी : डोलविणे

झुमाने का काम दूसरे से कराना।

ओझा रोगी को मंत्र के प्रताप से झुमवाते हैं।
झुमवाना